Heim Nyhende – Nynorskfråvær på Stortinget.no uverdig

– Nynorskfråvær på Stortinget.no uverdig

Berre fem prosent av aktualitetsoppslaga stortingsadministrasjonen har publisert på Stortinget.no sidan nyttår, er på nynorsk. – Det er ikkje nasjonalforsamlinga verdig, seier stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap).

 

Leiaren i Løvebakken mållag, Ingrid Heggø, har registrert at det vart lite nynorsk på den nye nettsida som Stortinget lanserte denne veka, men håper at det berre er eit mellombels resultat av omlegginga.

– Mi von er at dette kjem av nylanseringa av nettstaden, seier Heggø og reknar med at nynorskmenyane kjem på plass etter kvart.

Nynorskversjonen av toppmenyen kom da også lynraskt på plass etter at Nynorsk pressekontor skreiv om den nye nettsida torsdag. Men stadig leier lenkene i all hovudsak til reine bokmålsider.

LES OGSÅ: No legg både hotell og bad om til nynorsk

– Ikkje verdig
Heggø ser likevel mest alvorleg på at ein så liten del av det publiserte artikkelstoffet på Stortinget.no er på nynorsk.

– At det redaksjonelle stoffet i all hovudsak er på bokmål, er ikkje nasjonalforsamlinga verdig. Dette forventar eg at det blir ei endring på, og eg vil ta det opp med administrasjonen på Stortinget, seier Heggø.

Da Stortinget lanserte den nye nettsida måndag denne veka, var det nesten utan innslag av nynorsk, også i nynorskversjonen. Nynorsk betyr på nye Stortinget.no eitt og anna nynorskord i ein massiv straum av bokmål. Berre toppmenyen og kolofonen nedst på sida har gjennomført nynorsk tekst.

Lover meir nynorsk
Redaktøren for nettsida, kommunikasjonssjef Siv Nordrum, seier at det var like lite nynorsk før omlegginga som etter, men lover at det skal bli betre.

– Vi arbeider med at omfanget som er på begge målformer, skal bli større, og at det skal bli meir nynorsk i menyar og liknande når ein har valt nynorsk, seier Nordrum i ein e-post til Nynorsk pressekontor.

Før lanseringa har stortingsadministrasjonen gjort eit grundig arbeid med engelskversjonen av sida, som er gjennomført på engelsk i både menyar og innhald. Og mens bokmålsfolk frå lanseringa kan surfe i eit praktisk talt nynorskfritt miljø på Stortinget.no, må nynorskbrukarar nøye seg med eitt og anna «likeverdig» enkeltord på nynorsk i ein massiv straum av bokmål. Berre 3 av dei 56 oppslaga stortingsadministrasjonen har publisert sidan nyttår, er på nynorsk.

– Ein provokasjon
– Dette er ein provokasjon, seier leiaren i Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø.
– Noreg er ein fleirspråkleg nasjon, og da kan ikkje det øvste politiske organet vårt omtale seg sjølv nesten berre på majoritetsspråket, seier Tennø og peikar på den undergravande effekten det har å usynleggjere minoritetsspråket.

– Det er slike sentrale val som gjer at majoritetsspråket blir oppfatta som det normale og dei mindre brukte språka blir oppfatta som særmerkte, seier mållagsleiaren.

Mållaget reagerte òg på det påfallande fråværet av nynorsk da Servicesenteret til departementa (DSS) i byrjinga av desember i fjor lanserte ein ny departementsportal under «fellesnamnet» Regjeringen.no. På den tospråklege sida har DSS meint at bokmål og nynorsk skulle leve i skjønn foreining, men fredag var det på inngangssida berre eitt nynorskord å sjå: «Høyringar» (©NPK).

LES OGSÅ: Språkrådet møter Regjeringa.no

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...