Heim Nyhende Nynorsksuksess på nett

Nynorsksuksess på nett

Nettavisa til Sogn og Fjordane si største avis, Firda, har dagleg 20 000 lesarar. Det gjer dei til den største nynorske aktøren på nett. Suksessen er ikkje tilfeldig.

 

Kanalsjef og nettansvarleg for Firda Media, Eirik Grane, opplysar til lnk.no at ifølgje den siste rapporten til Forbruker & Media, levert av TNS Gallup, har nettavisa til Firda dagleg 20 000 lesarar. Dette er dei offisielle tala for mediebransjen, og her blir det tatt høgde for at kvar datamaskin kan ha fleire lesarar. Rapportane om talet på besøkande til nettsidene kjem to gonger i året, ein i februar og ein i august.

 

Det er ikkje slump som gjer at Firda har så mange lesarar kvar dag på nett.

– Målretta satsing på nettavisa over fleire år, med gode lokale saker og debattar som ofte får nasjonal merksemd. Dei siste par åra har vi også jobba mykje med samspelet mellom nettavis og papiravis, for å finne løysingar som gjer at dei to produkta gjensidig styrkjer kvarandre, fortel Grane om kva som er bakgrunnen for suksessen.

På spørsmålet om kor lenge Firda har vore største nynorskaktør på nett, stiller Eirik Grane eit spørsmål tilbake.

– Er nettsida til NRK Sogn og Fjordane også rekna med her? For deira del har ikkje eg oversikt over kor mange daglege lesarar det er snakk om.

Nettsida til NRK Sogn og Fjordane er den mest brukte nettsida i NRK-systemet, blir vi fortald i redaksjonen i NRK Sogn og Fjordane. Hos TNS Gallup får vi opplyst at nettsida til NRK Sogn og Fjordane har 17 901 besøkande dagleg.

Ifølgje Espen Udland hos ABC Startsiden kjem Sogn Avis, Sunnhordland, Avisa Hordaland og Startsida på plassane bak Firda når det gjeld trafikk til nynorske nettsider. Dette opplyste han på eit interseminar i LNK i førre veke.

Med bakgrunn i lokalisering i Sogn og Fjordane er språkvalet naturleg for Firda.

– Firda har alltid nytta nynorsk som skriveform sidan Sogn og Fjordane er eit nynorskfylke. Det store fleirtalet av dei som veks opp i området vårt har nynorsk som hovudmål, og det er kort og godt nynorsk som er språket vårt, svarer Grane.

Ifølgje tal frå TNS Gallup sitt måleverktøy tns scores, som måler nettrafikken heilt ned på timenivå, har Firda.no eit gjennomsnittleg tal på unike brukarar i februar på 16 943. Det gjennomsnittlege talet for året så langt er 16 009 unike brukarar, fortel kanalsjefen vidare.

På NRK sitt fylkesleksikon kan du lese meir om Firda.

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...