Heim Nyhende Språkkamp i Arna

Språkkamp i Arna

Alle dei åtte grunnskulane i Bergen-bydelen Arna har nynorsk som administrasjonsspråk. Samstundes vel stadig færre elevar i bydelen nynorsk som hovudmål. Kor lenge vil det vere vilje til å halde på nynorsken i Arna, spør lokalavisa på leiarplass.

Lokalavisa Bygdanytt opplyser at dette skuleåret har knapt 40 prosent av elevane nynorsk som hovudmål, mot 60 prosent for 10 år sidan.

– Det er langt frå overraskande i eit samfunnsstrukturelt perspektiv. For dei fleste barn og unge ligg bokmål nærast opp til talemålet deira. Det kjem i stor grad av nærleiken til Bergen. Dei siste 50 åra har kommunikasjonen med storbyen blitt stadig tettare, og sjølv om mange bergensarar framleis ser på Arna som ei bygd, har bydelen fått eit langt større forstadpreg etter at Ulrikstunnelen opna og Bergen kommune blei administrasjonssenter, skriv Bygdanytt.

– Meir menneskeleg kontakt gir i seg sjølv auka språkleg tilnærming. I tillegg gir det auka sosial likskap, spesielt om barn og ungdom oppdagar at «Arna» og «bygd» ikkje er posititv lada ord i krinsar dei rører seg i. Då er det naturleg å justere på den fremste opphavsmarkøren vi har – språket, held avisa fram.

Bygdanytt peikar vidare på at det nynorske administrasjonsspråket i grunnskulane i Arna gir nynorskelevane betre rettar.

– Byter ein til bokmål som administrasjonsspråk, har ikkje mindre grupper nynorskelever lenger rett til eigne klassar. Det kan bli fatalt for nynorsken i Arna, og vil heller ikkje vera heldig i eit større språkleg perspektiv, meiner lokalavisa.

Bygdanytt meiner vidare at bydelen Arna skal halde fram med å forskjellsbehandle nynorsken positivt, ifølgje nasjonale språkpolitiske føringar, ved å halde på nynorsk som administrasjonsspråk i skulane, sjølv om stadig færre elevar vel nynorsk som hovudmål.

– Men politisk og administrativt vern hindrar ikkje at mållaga rundt om i landet kjempar ein stadig tøffare kamp. Den beste sigersoppskrifta er det same som den største utfordringa: Å overtyda foreldra om at nynorsk er bra for borna deira, sluttar leiaren.

Førre artikkelSlik er Diktarvegen
Neste artikkelNynorsksuksess på nett

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...