Heim Nyhende Ønskjer språknøytralt Bykle

Ønskjer språknøytralt Bykle

Arbeidarpartiet i Bykle føreslår å gjere kommunenspråknøytral. Det blir første steg på vegen mot bokmål, trur språkprofessor.

Dag Hovden i Arbeidarpartiet i Bykle seier kommunen har mange bokmålsfolk tilsett, og at desse ønskjer å bruke det språket dei har lært.

– Det vil forenkle arbeidsdagen deira og eg synest det ønsket er uproblematisk, seier Hovden til NRK Sørlandet. Han peiker vidare på at det er vanskeleg å rekruttere sentrale nøkkelpersonar når kommunen krev at dei må skrive nynorsk.

Hjå nabokommunane Valle og Bygland får ikkje forslaget applaus. Ordførarane i dei to kommunane er klåre på at det ikkje er aktuelt å føreslå å gjere deira kommunar språknøytrale. – Det er ein del av vår eigenart i Setesdal med nynrosken, seier ordførar Leiv Rygg i Bygland.

Samstundes seier ordføraren i ein av dei andre Setesdal-kommunane, Evje og Hornnes, at dei har god erfaring med å vere språknøytral kommune.

Språkprofessor Arne Torp peiker på at det i heile landet er ein dreining mot bokmål, og fryktar at eit slikt vedtak vil gjere at Bykle også vil dreie meir og meir i retning av å bli ein bokmålskommune. Det skjer fort når folk opplever at dei skriv betre bokmål enn nynorsk, seier han.

Forslaget om å gjere Bykle språkleg nøytral skal opp i kommunestyret i Bykle 26. januar. Forslaget vil ikkje omfatte opplæringsmålet i kommunen.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...