Heim Nyhende Ønskjer språknøytralt Bykle

Ønskjer språknøytralt Bykle

Arbeidarpartiet i Bykle føreslår å gjere kommunenspråknøytral. Det blir første steg på vegen mot bokmål, trur språkprofessor.

Dag Hovden i Arbeidarpartiet i Bykle seier kommunen har mange bokmålsfolk tilsett, og at desse ønskjer å bruke det språket dei har lært.

– Det vil forenkle arbeidsdagen deira og eg synest det ønsket er uproblematisk, seier Hovden til NRK Sørlandet. Han peiker vidare på at det er vanskeleg å rekruttere sentrale nøkkelpersonar når kommunen krev at dei må skrive nynorsk.

Hjå nabokommunane Valle og Bygland får ikkje forslaget applaus. Ordførarane i dei to kommunane er klåre på at det ikkje er aktuelt å føreslå å gjere deira kommunar språknøytrale. – Det er ein del av vår eigenart i Setesdal med nynrosken, seier ordførar Leiv Rygg i Bygland.

Samstundes seier ordføraren i ein av dei andre Setesdal-kommunane, Evje og Hornnes, at dei har god erfaring med å vere språknøytral kommune.

Språkprofessor Arne Torp peiker på at det i heile landet er ein dreining mot bokmål, og fryktar at eit slikt vedtak vil gjere at Bykle også vil dreie meir og meir i retning av å bli ein bokmålskommune. Det skjer fort når folk opplever at dei skriv betre bokmål enn nynorsk, seier han.

Forslaget om å gjere Bykle språkleg nøytral skal opp i kommunestyret i Bykle 26. januar. Forslaget vil ikkje omfatte opplæringsmålet i kommunen.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Ny opplæringslov heng ikkje med i tida

Framlegget til ny opplæringslov stiller krav om at skriveprogram i skulen skal fungera like godt på nynorsk og bokmål. Men kvifor er det framleis...

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...