Heim Nyhende Fram med det lokale

Fram med det lokale

Gastronomiske middagsmenyar på kafeane, eller abonnementsordning for middag. Det er mange måtar å få den lokale maten fram i lyset på.

 

 

I Sveio blir det no jobba intenst med å finne og få fram lokale matprodusentar. Gjennom forprosjektet «Ta maten tilbake» skal det kartleggjast kva som finst, og korleis dette kan gjerast tilgjengeleg for innbyggjarane. Lillian Olsen er tilsett som prosjektleiar gjennom Kystlandskapsparken, og ho driv i desse dagar og rundar av forprosjektet. Målet er at forprosjektet skal munne ut i eit nytt og større prosjekt.

– Sidan vi starta i mai i fjor, har vi skaffa oss god kunnskap om dei lokale produsentane, om prosessar for tilverking og om lovverket, seier Olsen.

«Ta maten tilbake» har no knytt til seg produsentar av østers, sauekjøt, lynghonning, matjessild, saft og syltetøy og bakverk. Det einaste som manglar for å få eit komplett måltid, er grønsaker, peiker Olsen på. Men ho vil gjerne ha med fleire kjøt- og sjømatprodusentar også. Alle bøndene i kommunen er blitt kontakta i løpet av året, og dei er det mange av i landbrukskommunen Sveio. Men storskalaprodusentane har ikkje vore så interesserte, det er helst dei små som har meldt seg, fortel ho.

Mange idear

Forprosjektet har i tillegg til kartlegging av dei lokale ressursane sett på korleis ein kan ta desse i bruk og få dei ut til folk. Éin tanke har vore å starte eit multifunksjonelt kjøkken, men det stiller store krav til lokale og personale. Ei anna løysing kan vere å tilby ei abonnementsordning på middag. Det har også vore halde lokale marknader, og dette er noko ein kan ta med seg vidare viss det blir eit nytt prosjekt. I haust vart det også halde ei samling på landemerket Ryvarden fyr, kor menyen var ein kystbuffé av lokale råvarer. Sveio var tidlegare ein stor fiskerikommune. No er her berre éin registrert fiskar att, i tillegg til fleire oppdrettarar.

Vil auke produksjonen

Kystlandskapsparken fekk 180 000 kroner av fylkesmannen i Hordaland og landbruksavdelinga hjå fylket for å kome i gang med forprosjektet. Utfordringa no framover blir å få etablert eit fast prosjekt, og til det trengst det betydelege midlar. Men Olsen er ikkje i tvil om at prosjektet har livsrett. «Ta maten tilbake» har knytt til seg produsentar som allereie er i gang med å selje eigne produkt, og håpet er at ein skal kunne stimulere fleire til å auke produksjonen sin og få råvarene ut av garden og inn på borda heime hjå folk.

– Dette med kortreist mat er veldig i tida no. Unge vaksne er svært opptekne av mat, og dei bryr seg om kor maten kjem frå. Det er dei som kan finne på å køyre nokre ekstra mil for å få kjøpt det lokalt tilverka pinnekjøtet, seier Lillian Olsen. Ho meiner derfor det er grunn til optimisme på prosjektet sine vegner. Forprosjektet «Ta maten tilbake» skal avsluttast 1. mars.

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...

Rekordtal for nynorskinnhald i Store norske leksikon

I over 100 år var Store norske leksikon (SNL) nesten berre på bokmål. Men etter at SNL og Nynorsk kultursentrum gjekk saman...

Miljøstøtte frå Vestland til Framtida Junior

Framtida Junior vil laga til miljøjournalistkurs for barn og unge fleire stader i Vestland no i haust, og gje ut ei miljøutgåve...