Heim Nyhende Fram med det lokale

Fram med det lokale

Gastronomiske middagsmenyar på kafeane, eller abonnementsordning for middag. Det er mange måtar å få den lokale maten fram i lyset på.

 

 

I Sveio blir det no jobba intenst med å finne og få fram lokale matprodusentar. Gjennom forprosjektet «Ta maten tilbake» skal det kartleggjast kva som finst, og korleis dette kan gjerast tilgjengeleg for innbyggjarane. Lillian Olsen er tilsett som prosjektleiar gjennom Kystlandskapsparken, og ho driv i desse dagar og rundar av forprosjektet. Målet er at forprosjektet skal munne ut i eit nytt og større prosjekt.

– Sidan vi starta i mai i fjor, har vi skaffa oss god kunnskap om dei lokale produsentane, om prosessar for tilverking og om lovverket, seier Olsen.

«Ta maten tilbake» har no knytt til seg produsentar av østers, sauekjøt, lynghonning, matjessild, saft og syltetøy og bakverk. Det einaste som manglar for å få eit komplett måltid, er grønsaker, peiker Olsen på. Men ho vil gjerne ha med fleire kjøt- og sjømatprodusentar også. Alle bøndene i kommunen er blitt kontakta i løpet av året, og dei er det mange av i landbrukskommunen Sveio. Men storskalaprodusentane har ikkje vore så interesserte, det er helst dei små som har meldt seg, fortel ho.

Mange idear

Forprosjektet har i tillegg til kartlegging av dei lokale ressursane sett på korleis ein kan ta desse i bruk og få dei ut til folk. Éin tanke har vore å starte eit multifunksjonelt kjøkken, men det stiller store krav til lokale og personale. Ei anna løysing kan vere å tilby ei abonnementsordning på middag. Det har også vore halde lokale marknader, og dette er noko ein kan ta med seg vidare viss det blir eit nytt prosjekt. I haust vart det også halde ei samling på landemerket Ryvarden fyr, kor menyen var ein kystbuffé av lokale råvarer. Sveio var tidlegare ein stor fiskerikommune. No er her berre éin registrert fiskar att, i tillegg til fleire oppdrettarar.

Vil auke produksjonen

Kystlandskapsparken fekk 180 000 kroner av fylkesmannen i Hordaland og landbruksavdelinga hjå fylket for å kome i gang med forprosjektet. Utfordringa no framover blir å få etablert eit fast prosjekt, og til det trengst det betydelege midlar. Men Olsen er ikkje i tvil om at prosjektet har livsrett. «Ta maten tilbake» har knytt til seg produsentar som allereie er i gang med å selje eigne produkt, og håpet er at ein skal kunne stimulere fleire til å auke produksjonen sin og få råvarene ut av garden og inn på borda heime hjå folk.

– Dette med kortreist mat er veldig i tida no. Unge vaksne er svært opptekne av mat, og dei bryr seg om kor maten kjem frå. Det er dei som kan finne på å køyre nokre ekstra mil for å få kjøpt det lokalt tilverka pinnekjøtet, seier Lillian Olsen. Ho meiner derfor det er grunn til optimisme på prosjektet sine vegner. Forprosjektet «Ta maten tilbake» skal avsluttast 1. mars.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...