Heim Nyhende Ordførarar vil ha meir makt

Ordførarar vil ha meir makt

Norske ordførarar synest dei har for lite makt og mynde. Kommunlaministeren opnar no for lovendring for å styrke ordførarrolla.

Forskarar ved Universitetet i Tromsø har har studert korleis ordførarrolla har utvikla seg over tid, og dei har samanlikna den norske ordføraren med ordførarane i andre europeiske land. Resultata frå undersøkinga ligg no føre i rapporten ”Ordførermakt? Den norske ordførerrollen i lys av forsøkene med direkte valg og utvidet myndighet 1999-2011”, og her kjem det mellom anna fram at ordføraren har fått ei meir framskoten rolle enn andre folkevalde i kommunen dei siste åra. Ordførarane har dessutan ei styrkt stilling i forhold til formannskapet og kommunestyret. Men samstundes opplever mange ordførarar at rådmannen har fått meir makt enn dei sjølve har. 

 – I praksis har ordførarrolla endra seg mykje over tid og har blir meir profesjonalisert. Oppgåver og arbeidsformer er annleis. Dessutan nyttar ordførarane meir tid på vervet. Eg vil vurdere om vi bør endre lovverket for å gje dei meir mynde og gjere ordførarrolla tydelegare, seier statsråd Liv Signe Navarsete. 

Forksarane har også samanlikna ordførarolla i Noreg og elles i Europa. Her kjem det mellom anna fram at norske ordførarar ikkje ser ordføraren som ein med reell innverknad på verksemda i kommunen, og dei meiner makta til å påverke har flytta seg meir mot rådmenn og statlege og regionale styresmakter. Dei europeiske kollegaene meiner derimot at makta har flytta seg meir til lokale nivå og ser seg sjølve som den med mest innverknad.

– Ordføraren er den fremste politisk tillitsvalde i norske lokalsamfunn. Studien tyder på at dei norske ordførarane stort sett fungerer godt. Samstundes kan det vere aktuelt med lovendringar for å utvikle rolla. Det vil eg no vurdere, seier Navarsete i ei pressemelding.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Alt gjer seg betre på nynorsk

Prisvinnar Øystein Furevik gir folk nynorsk i ei verd prega av engelsk. For han er nemleg alt betre på nynorsk. – For meg er nynorsk...

Nynorsk kultursentrum stiller opp for Det Norske Teatret

Det Norske Teatret troppa opp på Festspela for å lansere si nye kampanje for å tette finaniseringsgapet som har utvikla seg samanlikna med Nathionaltheatret....

Nynorsk barnelitteraturpris til Markus Lantto og Camilla Kuhn

Forfattar Markus Lantto og illustratør Camilla Kuhn har fått Nynorsk barnelitteraturpris 2022 for boka Kåre og Marimba hjelper til gjeven ut på Samlaget. – Juryen...

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...