Heim Nyhende Ordføraropprop overlevert justisministeren

Ordføraropprop overlevert justisministeren

På vel éi veke er det samla inn 150 ordførarunderskrifter for eit lokalt forankra nærpoliti. Måndag vart oppropet overlevert justisminister Anders Anundsen (Frp).

 

Bakgrunnen for fellesoppropet til Stortinget er politianalysen, der det mellom anna er foreslått å redusere talet tenestestader frå 354 til 210.

–  Nærpoliti botnplanken
Det er ordførarane i kommunane Tysnes, Balestrand og Hjartdal som har teke initiativet til oppropet, der det blir tala mot ei politisentralisering og for eit lokalt forankra nærpoliti.

– Vi fryktar at ei sentralisering vil gjere at politiet forsvinn frå lokalsamfunna, og at med det forsvinn lokalkunnskapen, seier ordførar i Balestrand, Harald N. Offerdal (Ap).

–  Vi gjer dette på vegner av innbyggjarane våre, vi har fått klare signal frå dei, seier Offerdal

Ordførarane ønskjer fokus på nærpolitimodellen i den vidare behandlinga av politianalysen.

–  Det framtidige politiet i Noreg må tuftast på botnplanken nærpolitiet. Noko anna enn det utgangspunktet er vi ikkje interessert i. Ja til forandring, men behald nærpolitiet, seier Kjetil Hestad, Ap-ordførar i Tysnes.

150 underskrifter
Saman med Hjartdal-ordførar Sven Tore Løkslid (Ap) overleverte Hestad og Offerdal det tverrpolitiske oppropet til justisministeren. Dei karakteriserer overleveringa som eit kort, men godt og innhaldsrikt møte.

–  Han var takksam for at kommunane engasjerer seg tidleg i prosessen og kjem med viktige signal i forhold til den vidare politiske prosessen, fortel Hestad.

–  Han sa at når 150 ordførarar har gått saman, er det eit sterkt signal.

Ifølgje ordførarane signaliserte Anundsen at han vil ha eit samarbeid med kommunane om den framtidige utviklinga av politiet.

Ordførarane møtte også leiaren i justiskomiteen, Hadia Tajik (Ap), måndag.

–  Ho var òg glad for at kommunane var tidleg ute med eit sterkt signal. Ho sa òg at når 150 ordførarar har gått saman, er det klart at ein må ta det med seg, fortel Offerdal.

Følgjer opp
Ordførarane har mobilisert på kort tid- innsamlinga av underskrifter starta fredag 15. november.

–  Det seier litt om engasjementet at ein greier å mobilisere så mange på éi veke, meiner Harald N. Offerdal.

Ordførarane viser til at kommunane kjem til å følgje opp saka vidare.

–  Vi er ikkje ferdige fordi om oppropet er levert og vi har hatt eit godt møte. Distrikts-Noreg følgjer med vidare på prosessen, seier Kjetil Hestad. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...