Heim Nyhende Ordliste i ny form

Ordliste i ny form

Nynorsk ordliste har selt i 2,5 millionar eksemplar. No kjem den i revidert utgåve.

 

Hellviks Nynorsk ordliste har selt i meir enn 2,5 millionar eksemplar sidan første utgåva kom i 1959. No er den 11. utgåva klar, oppdatert med den nye rettskrivinga for nynorsk. Boka er redigert av Margunn Rauset og Aud Søyland.

Det er den første trykte ordlista som er godkjend av Språkrådet etter at den nye nynorskrettskrivinga kom.

– Den gule nynorskordlista er eit moderne ikon og ei av dei mest selde bøkene i Noreg. Nynorsk ordliste er svært sentral i forminga av den sterke nynorske skriftkulturen vi har i dag, seier Håkon Kolmannskog, forlagssjef i Samlaget.

Ordlista er oppdatert etter den nye rettskrivinga for nynorsk, som er gjeldande frå 1. august 2012. Ordtilfanget er oppdatert, og det er lagt til fleire ordforklaringar. Også lista over bokmålsord med nynorske synonym er fornya og utvida. I tillegg til sjølve ordlista har boka ein minigrammatikk og ei liste med forkortingar.

Med den nye rettskrivinga er skiljet mellom hovudformer og klammeformer borte frå nynorske ordlister. Dei fleste ord som før var hovudformer, er framleis med i den nye rettskrivinga. Også ein del former som før var klammeformer, er med vidare, men mange klammeformer har gått ut.

– Alf Hellevik var svært oppteken av at ordlista skulle vera mest mogleg brukarvennleg. Derfor har vi lagt vekt på å fornye ordtilfanget og ta inn fleire ordforklaringar. Dessutan kjem ordlista snart i elektronisk format. Det trur eg Hellevik ville ha likt, seier Aud Søyland. 

Alf Helleviks Nynorsk ordliste kom første gong ut etter at 1959-rettskrivinga var vedteken. Ho bygde på ei lita ordliste utgitt av Einar Breidsvoll og Knut Liestøl. Sidan 2000 har Kåre Skadberg og Aud Søyland vore redaktørar. Frå og med 11. utgåva er det Margunn Rauset og Aud Søyland som redigerer ordlista. Rauset arbeider i det islandsk-skandinaviske ordboksprosjektet ISLEX, mens Søyland er frilans språkrettar og omsetjar. Ho var sekretær for nemnda som utarbeidde ny nynorsk rettskriving og held for tida kurs i den nye rettskrivinga for lærarar, på vegner av Språkrådet.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...