Heim Nyhende Satsar på nynorsk avissenter i Førde

Satsar på nynorsk avissenter i Førde

Sparebankstiftinga går inn med 500.000 kroner til eit nytt senter for å utdanne nynorskjournalistar i Førde.

 

Firda Media arbeider for å etablere eit nynorsk avissenter i Førde. Onsdag kom dei eitt steg nærare målet då Sparebankstiftinga løyvde 500.000 kroner til prosjektet. I tillegg har Amedia gått inn med pengar og Firda Media har søkt Vinjefondet om støtte, skriv Firda.

Sjølv om senteret skal liggje i Førde, er meininga at det skal gagne alle nynorskaviser i landet gjennom rekruttering av journalistar. Målet til avissenteret er å ta imot dei første praktikantane hausten 2013. Då skal mediehuset på Øyrane stå ferdig oppussa med plass til lærekrefter og tre til fire praktikantar, skriv Firda.

– Vi har sett mot det NRK Nynorsk mediesenter i Førde har gjort, og vore i dialog med dei. Vi er einige om å dra vekslar på kvarandre for å få til ei vidare satsing mot nynorskrekruttering i media, seier redaktør Yngve Årdal i Firda.

Senteret skal i første omgang vere eit forprosjekt i eitt år, for å kunne vurdere grunnlaget for ei langsiktig etablering. (NPK)

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...