Heim Nyhende – Partia lite interesserte i språkspørsmål

– Partia lite interesserte i språkspørsmål

– Partia i Noreg manglar politikk for fleire av dei viktigaste språkspørsmåla i samtida og er ikkje à jour med den språkfaglege debatten, hevdar direktør Ottar Grepstad ved Ivar Aasen-tunet

Grepstad har samla det partia har sagt om språkpolitikk i valprogramma sine like frå 1906 til i dag. Resultatet er publisert i skriftet «På parti med språket?».
Etter gjennomgangen av valprogramma i 2009 meiner Grepstad likevel at Senterpartiet, Raudt og Sosialistisk Venstreparti kjem godt ifrå det, og at Venstre og Kristeleg Folkeparti held stø kurs. Verre er det med Arbeidarpartiet, Høgre og Framstegspartiet.

– Ingen parti har produsert meir språkpolitikk enn Arbeidarpartiet dei siste fire åra, men ingen går til val med færre linjer om språkpolitikk i partiprogrammet sitt enn Arbeidarpartiet, skriv Grepstad og er forundra over at partiprogramma inneheld så lite av det partia har sagt om språkpolitikk i Stortinget.

Han skriv om Høgre at partiet skiftar mellom sine verdikonservative og meir liberalistiske tendensar, medan dei språk- og kulturpolitiske brytingane i Framstegspartiet enno ikkje har kome opp til overflata.

Men generelt har partia få meiningar om språkpolitikken, og aller minst om bokmålet, ifølgje Grepstad.

– Presset frå engelsk blir diskutert i mange land, men ingen av partia seier dei vil gjere noko med dette på Stortinget dei neste fire åra, seier Grepstad i ei pressemelding. (©NPK)

 

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...