Heim Nyhende – Partia lite interesserte i språkspørsmål

– Partia lite interesserte i språkspørsmål

– Partia i Noreg manglar politikk for fleire av dei viktigaste språkspørsmåla i samtida og er ikkje à jour med den språkfaglege debatten, hevdar direktør Ottar Grepstad ved Ivar Aasen-tunet

Grepstad har samla det partia har sagt om språkpolitikk i valprogramma sine like frå 1906 til i dag. Resultatet er publisert i skriftet «På parti med språket?».
Etter gjennomgangen av valprogramma i 2009 meiner Grepstad likevel at Senterpartiet, Raudt og Sosialistisk Venstreparti kjem godt ifrå det, og at Venstre og Kristeleg Folkeparti held stø kurs. Verre er det med Arbeidarpartiet, Høgre og Framstegspartiet.

– Ingen parti har produsert meir språkpolitikk enn Arbeidarpartiet dei siste fire åra, men ingen går til val med færre linjer om språkpolitikk i partiprogrammet sitt enn Arbeidarpartiet, skriv Grepstad og er forundra over at partiprogramma inneheld så lite av det partia har sagt om språkpolitikk i Stortinget.

Han skriv om Høgre at partiet skiftar mellom sine verdikonservative og meir liberalistiske tendensar, medan dei språk- og kulturpolitiske brytingane i Framstegspartiet enno ikkje har kome opp til overflata.

Men generelt har partia få meiningar om språkpolitikken, og aller minst om bokmålet, ifølgje Grepstad.

– Presset frå engelsk blir diskutert i mange land, men ingen av partia seier dei vil gjere noko med dette på Stortinget dei neste fire åra, seier Grepstad i ei pressemelding. (©NPK)

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...