Heim Nyhende Pasientar frå små kommunar kjem fortare heim

Pasientar frå små kommunar kjem fortare heim

Statistikk frå Helsedirektoratet viser at pasientar frå små kommunar kjem raskare heim frå sjukehus enn pasientar i større kommunar.

Samhandlingsreforma tredde i kraft 1. januar i år, mellom anna med det formål å gi kommunane fleire oppgåver og ressursar, og at helsetenester skal flyttast nærare der folk bur, skriv Nationen.

Tala frå Helsedirektoratet for første tertial 2012 viser at talet liggjedøgn for utskrivingsklare pasientar ved norske sjukehus er halvert, samanlikna med tal frå første tertial i fjor.

Vidare kjem det fram at kommunar med under 2000 innbyggjarar tar pasientane sine heim frå sjukhus eitt døgn tidlegare enn kommunar som har 50.000 innbyggjarar eller meir.

Nestleiar i helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp) er ifølgje avisa ikkje overraska over dette, men synest likevel det er vanskeleg å konstatere at små kommunar er betre rusta for reforma.

– Det nyttar ikkje å berre ha tal på kor mange som dreg ut og inn av sjukehus, det som er interessant er å finne ut korleis helsetilbodet blir for pasientane. Kvar blir dei av når dei blir skrivne ut? spør Toppe, og etterlyser statistikk på dette, fortel Nationen. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...