Heim Nyhende Rådmennene tvilar på samanslåingar innan fristen

Rådmennene tvilar på samanslåingar innan fristen

Berre kvar fjerde rådmann trur kommunen hans har rokke å vedta samanslåing med ein eller fleire andre kommunar før fristen går ut ved utgangen av neste år.

 

Det store fleirtalet av rådmennene som er med i Kommunal Rapports undersøking svarer at fristen ikkje held, at dei ikkje veit eller ikkje vil svare (høvesvis 27 og 45 prosent). 28 prosent svarer at dei trur dei skal rekke å vedta samanslåing i tide.

Kommunaldepartementet har sett frist til våren 2016 med å komme med forslag til korleis dei kan slå seg saman med nabokommunane. Det er fullt mogleg for kommunane å seie nei til samanslåing. Men det som ikkje er mogleg, er å ikkje gjere nokon ting, understreka regjeringa og støtteparti då startskotet for kommunereforma vart avfyrt for ein månad sidan.

Dei fleste svarer at utgreiingar eller førebuingar er under arbeid, sjølv om nokre rådmenn oppgir at kommunestruktur ikkje vert debattert i deira kommune no.

Regjeringa håpar kommunane vil la seg freiste av eingongsstøtta på 20 millionar kroner i tillegg til ei reformstøtte på mellom 5 og 30 millionar kroner per frivillig kommunesamanslåing innan 2017. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...