Heim Nyhende Rådmennene tvilar på samanslåingar innan fristen

Rådmennene tvilar på samanslåingar innan fristen

Berre kvar fjerde rådmann trur kommunen hans har rokke å vedta samanslåing med ein eller fleire andre kommunar før fristen går ut ved utgangen av neste år.

 

Det store fleirtalet av rådmennene som er med i Kommunal Rapports undersøking svarer at fristen ikkje held, at dei ikkje veit eller ikkje vil svare (høvesvis 27 og 45 prosent). 28 prosent svarer at dei trur dei skal rekke å vedta samanslåing i tide.

Kommunaldepartementet har sett frist til våren 2016 med å komme med forslag til korleis dei kan slå seg saman med nabokommunane. Det er fullt mogleg for kommunane å seie nei til samanslåing. Men det som ikkje er mogleg, er å ikkje gjere nokon ting, understreka regjeringa og støtteparti då startskotet for kommunereforma vart avfyrt for ein månad sidan.

Dei fleste svarer at utgreiingar eller førebuingar er under arbeid, sjølv om nokre rådmenn oppgir at kommunestruktur ikkje vert debattert i deira kommune no.

Regjeringa håpar kommunane vil la seg freiste av eingongsstøtta på 20 millionar kroner i tillegg til ei reformstøtte på mellom 5 og 30 millionar kroner per frivillig kommunesamanslåing innan 2017. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...