Heim Nyhende Vil ha språksamlingane til UiB

Vil ha språksamlingane til UiB

Etter at Universitetet i Oslo vedtok å kvitta seg med språksamlingane i juni, har det rådd uro for framtida til materialet. No vil forskarar i Bergen ta ansvar og kanskje gjera språket til museumsgjenstand.

 

– Nasjonalt sett vil det vera ei katastrofe om alt arbeidet som er gjort no går dukken. Eg har sagt til instituttleiaren vår at her har me ein sjanse til å ta eit nasjonalt ansvar. Her er det snakk om det beste kjeldematerialet om norsk språk i verda, og så kan me håpa at det òg vil følgja litt pengar frå departementet, seier Helge Sandøy, professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) ved UiB til På Høyden.

Språk på utstilling

Språksamlingane omfattar målførearkiv, stadnamnsamling og ordboksverk. Sandøy meiner det er finansieringsmodellen for universiteta, som i stor grad avheng av produksjon av studiepoeng, som er årsaka til at språkforskinga er under så sterkt press.

– Eg har føreslått at ein kan plassera desse samlingane ved Universitetsmuseet i Bergen, for då kan ein forska på dei utan å vera avhengige av studiepoeng. Ein må berre læra seg at eit museum ikkje berre er for gjenstandar, men òg for immateriell kultur. Språk, namn og ord kan òg stillast ut, seier Sandøy.

Vil diskutera internt

Instituttleiaren ved LLE, Johan Myking, er ikkje framand for tanken på å henta samlingane til Bergen.

– Det som no skjer i Oslo er ei kulturpolitisk tragedie. Det er røyster i mitt fagmiljø som meiner at Bergen no må ta ansvar, og eg har stor sympati med slike idear, seier han til På Høyden.

Myking meiner ei overtaking må drøftast grundig, dersom UiB får eit slikt tilbod.

– Me har sterke, faglege interesser og kompetanse på feltet, så me må vurdera korleis me kan gå inn og ta eit fagpolitisk nasjonalt ansvar for i det minste delar av feltet, seier Myking. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...