Heim Nyhende Radøy er årets nynorskkommune

Radøy er årets nynorskkommune

Radøy-ordførar Jon Askeland fekk kake og gav kommunalministeren eit eksemplar av kommunens enkle målbruksplan, då han tok imot prisen for Årets nynorskkommune.

 

Radøy-ordførar Jon Askeland (Sp) hadde med seg rektor på Manger skule, då han fekk prisen for Årets nynorskkommune av kommunalministeren.

– Ein må gjera dialekt og nynorskbruken så enkel og naturleg som mogleg. Me har ein veldig enkel målbruksplan som ligg på nettsidene våre. Eg har ikkje trua på slike voldsame kommunale planar og mykje styr, sa Radøy-ordførar Jon Askeland (Sp) då han i dag fekk overrekt prisen for Årets nynorskkommune.

LES OGSÅ: Ørsta er årets nynorskkommune 2013

Nynorsk marknadsføring
Radøy i Hordaland har latt seg inspirere av sportsbygda Voss når det kjem til å marknadsføra seg med nynorsk og dialekt. Det har juryen merka seg.

– Nynorskprisen er ein viktig pris fordi nynorsk er eit kvardagsspråk for mange av Noregs innbyggjarar. Språk er viktig for identiteten og Radøy har vist at dei er stolte over nynorsken ved å bruka han aktivt i merkevarebygginga, sa kommunalminister Jan Tore Sanner då han overleverte prisen i Oslo tysdag.

Ordførar Askeland takka på vegne av dei kring 5000 innbyggjararane i kommunen.

Sjølv dedikerte han prisen til flinke medarbeidarar, spesielt på servicetorget, tilsette i barnehagar og skular, aktørar i næringslivet og eit aktivt Mållag, som mellom anna har gitt alle femteklassingane eit årsabonnement på Norsk barneblad.

Bra på barn og unge
Radøy har mange tilflyttarar med bokmål som språkform, og nynorsken er dermed utsett for eit stort press i kommunen.

Det har dei mellom anna løyst med ein enkel målbruksplan og språkrettleiing av dei kommunalt tilsette i etterkant av internkursing i nynorsk.

Sjølv om dei ligg i randssona for nynorsken er ikkje målbyte eit problem i skulen.

Rektor på Manger skule, Inger Morken Ellingsen, var med ordføraren for å motta prisen. Dei skryter begge av Radøy sin nye ungdomskoordinator, som jobbar tett med ungdommane i kommunen.

Nyleg fekk Radøy prisen for Årets barne- og ungdomskommune.

Radøy kommune har lagt vekt på at ungdomskoordinatoren skal bruke nynorsk i all marknadsføring og informasjon mot dei unge. Det inneber ei nynorsk Facebook-side.

LES OGSÅ: Førde vil bli nynorskbyen

Dialekttoleranse
Askeland meiner at dialektkampen er vunne landet over og at dagens ungdom er noko av nøkkelen til den store dialekttoleransen ein ser i Noreg i dag.

– Dagens ungdom har aldri vore meir veltilpassa og tolerante enn dei er i dag, rosar ordføraren.

Prisen for årets nynorskkommune har vorte delt ut sidan 2009.

I fjor var det Ørsta kunne smykka seg med tittelen.

I år var berre fem kommunar nominerte.

Juryen gav heidarleg omtale til Eid i Sogn og Fjordane og Vinje i Telemark. Begge kommunane utmerkar seg med å ha eit blømande nynorsk kulturliv. På Eid har dei mellom anna fått

LES OGSÅ: – Ordet «umogleg» finst ikkje på Eid

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...