Heim Nyhende Rapphistorie på nynorsk

Rapphistorie på nynorsk

Runar Gudnason i Side Brok fekk nyleg stipend frå Noregs Mållag. No skal han skrive rapplyrikkens poetikk.

– Kva betyr det for deg og Side Brok å få dette stipendet frå Noregs Mållag?

– Det betyr nok mest for meg personleg; som rappmusikar og hip-hoppar betyr det mykje for meg at eg får høve til å skrive om denne viktigaste nye lyrikkforma sidan rocken. Eg håpar det òg vil få betydning for norsk hip-hop.

– Kva skal stipendet brukast til?

– Eg vil fyrst og fremst skrive ein rapplyrikkens poetikk. Denne vil igjen vere ein viktig del av ei tekstsamling om rapp, eit prosjekt som treng endå meir midlar.

– Kva betyr nynorsken og dialekten for deg ?

Nynorsk er språket eg skriv, dialekten er språket eg snakkar. Så mykje betyr det, og det er ikkje lite.

– Kvifor vel de å synge på dialekt, og ikkje på engelsk?

– Det var verken eit spesielt gjennomtenkt eller språkpolitisk val. Eg ville berre lage rapp; altså skrive og rappe om meg sjølv og livet mitt, og eg veit ikkje korleis ein uttalar ”Hovdebygda” på engelsk.

– Kva betyr dialekt i musikken?

– Alle som rappar på norsk, rappar på dialekt, i motsetnad til i rock og pop, der det finst fleire som syng på nynorsk eller bokmål. Dei mestseljande norske rapparane akkurat no heiter Lars Vaular og Karpe Diem; dei rappar høvesvis på bergensdialekt og oslodialekt.

– Kva trur du om framtida til nynorsken?

– Eg er langt frå nokon fagmann på dette området, men mitt inntrykk er at nynorsk har vorte eit meir og meir finkulturelt språk. For på same tid som nynorsken er hardt pressa på skuleområdet og me mister fleire og fleire barn og unge, opplever eg støtt stigande aksept innanfor kulturlivet og det akademiske. Morgenbladet, til dømes, har ein god del nynorsk. Det var vel ganske utenkjeleg ein gong.

– Kva trur du er den største utfordringa for nynorsken framover?

– Det må då nettopp vere å vinne tilbake kvardagen. Spesielt viktig trur eg det er å satse på det digitale; styresystem til datamaskiner, mobiltelefonar og andre maskiner. Alt som har menyar på ein skjerm; her er det viktig å vise at nynorsk fungerer som kvardagsspråk. Alle systema mine er stilt inn på dansk inntil vidare.

Dessutan er det viktig å vere fyrst på nye områder, ta terreng. Som når det gjeld forsking på heilt nye lyrikkområde. Nokre vil kanskje ignorere rappen og vente på at det går over. Det er både historielaust, arrogant og ikkje minst dumt. Og rapp er ikkje berre ei ny lyrisk uttrykksform; det er ein kultur som i støtt større grad pregar kommunikasjonen blant dei unge, og det er den største slangprodusenten i vår tid. Og hugs, dei fyrste som skriv om noko nytt, får definere omgrepa.

– Kva er planane til Side Brok no framover?

Lage musikk! Me skal lage minst éi plate til, som sikkert kjem neste år. Men i år kjem det ei plate frå Thorstein Hyl sitt heilt nye prosjekt. Det er ikkje Side Brok, men det er rapp, og det er på norsk.

– Kva tilbakemeldingar får de på å bruke dialekt? Kva seier publikum?

I byrjinga fekk me ein del pes på grunn av dialekten, for den gongen var det stort sett rapparar frå austlandet som fekk merksemd. Derfor vart Tungtvann, Spetakkel og Side Brok kalla dialektrapparar. I dag har folk vorte vande til rapp på alle dialektar, og det er nesten ikkje eit tema lenger, ikkje utover at dei einskilde hip-hopparane, som alle andre, likar nokre dialektar betre enn andre. Likevel er der ein grunn til at me alltid har vore, og sikkert alltid vil vere, mest populære på Vestlandet.

– Kva betyr målrørsla for deg og Side Brok?

– For meg personleg betyr målrørsla mykje, både historisk og som eit miljø eg kan hente støtte og inspirasjon frå i dag. Side Brok er berre eit band som tilfeldigvis lagar musikk på norsk.

AKTUELT

Namn: Runar Gudnason

Bur: København

Aktuell: Tekstforfattar og rappar i bandet Side Brok. Fekk nyleg stipend på 50 000 kroner frå Noregs Mållag.

Alder: 38

Språk: Norsk

 

Førre artikkelVegen vidare
Neste artikkel– Bør inn i barneskulen

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...