Heim Nyhende Ravatn får pris for spenstig språk

Ravatn får pris for spenstig språk

Journalist Agnes Ravatn får Språkprisen 2011 for god bruk av nynorsk i sakprosa. Journalist Morten A. Strøksnes får bokmålsprisen.

– Då Språkrådet ringde og sa at eg hadde fått prisen glapp det ut av meg at det må vel vere like prematurt som då Jagland gav fredsprisen til Obama, seier Ravatn.

Tysdag fekk ho Språkprisen, som kvart år blir delt ut av Språkrådet for framifrå bruk av norsk i sakprosa. Prisen er delt inn i nynorsk og bokmål.

Agnes Ravatn fekk nynorskprisen for bøkene «Stillstand» (2009) og «Folkelesnad» (2010), og for arbeidet som spaltist og kommentator i Dag og Tid. Journalist Morten A. Strøksnes fekk bokmålsprisen for bøkene «Hva skjer i Nord-Norge» (2006) og «Et mord i Kongo» 2010, i tillegg til arbeidet som spaltist og kommentator i dagspressa.

– Begge har gjort mykje, men har framleis mykje ugjort, sa styreleiar Ottar Grepstad i Språkrådet før han delte ut prisane.

– Språkleg utagerande

– Vinnaren av nynorskprisen las så mange jenteblad då ho var mellom 10 og 14 år at ho heldt på å bli blind. Men tekstane hennar viser at ho har behalde synet: Med eit skarpt blikk for samtidsfenomen og tidsånd kastar ho lys over kvardagsliv og folkelesnad og set det nære inn i større samanhengar, heiter det i grunngjevinga frå juryen.

Tekstane til Agnes Ravatn blir av juryen framheva som både humoristiske og overraskande, nyskapande og språkleg utagerande. Tildelinga overraska likevel prisvinnaren sjølv.

– Då Språkrådet ringde og sa at eg hadde fått prisen glapp det ut av meg at det må vel vere like prematurt som då Jagland gav fredsprisen til Obama, seier Ravatn.

– Eg meiner det, eg har då ikkje halde på så lenge. Men det er fint at det går an å gi ein pris så tidleg i eit skriveliv.

Skatt og dress

I tillegg til 50 000 kroner kunne vinnarane ta med seg heim eit diplom og eit trykk av Kjell Nupen. I takketalen nytta Ravatn høvet til å rett ei ekstra takk til målrørsla.

– Dei har gjort det muleg og naturleg for meg å bruke nynorsk. Eg håpar dei synest det er greitt at vi har ei arbeidsfordeling der eg skriv og dei slåst, sa ho.

Agnes Ravatn innrømmer at å få ein slik pris er med på å skylje vekk ein del uvisse.

– Eg må jo tru på at Språkrådet veit kva dei gjer.

Men kva ho skal bruke prispengane på, har Ravatn ikkje heilt funne ut av enno.

– Eg kan vel ikkje seie at eg skal bruke dei til å betale ned skatt? Eg skal i alle fall kjøpe ein dress til kjærasten min. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...