Heim Nyhende Skarring: Nytt studium og nynorskblogg for internasjonale studentar

Skarring: Nytt studium og nynorskblogg for internasjonale studentar

Fleirspråklege studentar ved Universitetet i Oslo (UiO) går opp til skriftleg eksamen på nynorsk og praktiserer nynorsk på bloggen Skarring.

I vår gjekk 9 elevar opp til eksamen i det nye studiet NORINT2115 – Dialektar, nynorsk og språkhistorie, som er del av eit fagstudie for internasjonale studentar.

Studiet har fokus på tekstkompetanse, og elevane som kan ta dette, må ha studert norsk på høgt nivå.

Det nye faget, som tel ti studiepoeng, skal gi ei innføring i norske dialektar, norsk språkhistorie og nynorsk for internasjonale studentar. Studentane skal få eit grunnlag for sjølv å kunne undervise om det norske språklandskapet. Vidare skal dei kunna tileigna seg fagstoff med relevant innhald på nynorsk og kunna bruka nynorsk i eigen skriftleg produksjon.

– Alle elevane må skriva heile teksten på eksamen på nynorsk, fortel Toril Kristin Sjo, universitetslektor ved NORINT. Ho fortel at mange var skeptiske til om dette skulle gå bra. Språkstudentane gjorde all tvil til skamme, fortel Sjo.

– Det er heilt uproblematisk å skriva på nynorsk for fleirspråklege studentar, understrekar ho.

Elevane skreiv godt og fekk veldig gode tilbakemeldingar. Mange av studentane stiller seg undrande til at det er så mykje motstand mot nynorsk. Dei lurer i følgje Sjo på om nordmenn har for lite kunnskap om historie, og om det er difor dei stiller seg så kritiske til nynorsk.

Betre språkgrunnlag

Elena Tkachenko er førstelektor ved Høgskulen i Oslo og Akershus (HiOA) og underviser i norsk på førskulelærarutdanninga. Ho var ein av studentane som deltok på studiet i vår. Tkachenko kom til Noreg i 2004 som stipendiat ved Universitetet i Oslo. Opphavleg kjem ho frå St. Petersburg i Russland. – Eg ville studera nynorsk då eg kom til Noreg, fortel Tkachenko. Nynorsk gjev betre grunnlag for å forstå norske dialektar, som ho møter i arbeidet sitt. Eg forsto ingenting då eg gjekk ut av klasserommet og møtte mange ulike dialektar blant kollegaer og lærarar. Tkachenko meiner det er eit stort hinder for mange med fleirspråkleg bakgrunn at dei får fritak frå sidemålskravet i undervisninga.

– For mange er det eit handikap å vera utan opplæring i nynorsk når dei i ein jobb til dømes skal nytta både nynorsk og bokmål. Utanlandske studentar vil dessutan kunna møta pensumlitteratur både på nynorsk og bokmål, fortel ho.

Bloggar på nynorsk

I samband med studiet er bloggen Skarring etablert som møtestad for elevar og føredragshaldarar for studiet.

– Bloggen skal vera ein prøvestad for det skriftlege språket, fortel Toril Kristin Sjo. Vidare seier Sjo at toleransen for hypotesetestande språkbruk skal vera stor i bloggen. Alle skal få skriva slik dei vil. Ved å blogga får studentane og elevane dokumentera si eiga språkutvikling og framdrift i studieemnet.

http://skarring.wordpress.com/about/

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...