Heim Nyhende Kårar Årets nynorskkommune

Kårar Årets nynorskkommune

Åtte kommunar har søkt om å få bli Årets nynorskkommune 2011. Dei åtte er Aurland, Bremanger, Vågå, Fjell, Norddal, Vinje, Lindås og Masfjorden.

Kven som får bli Årets nynorskkkomune blir klart i morgon. Då blir det prisutdeling på Det norske tetatret, og vinnarkommunen får prisen på 100 000 kroner.

– Vinnaren har gjort ein innsats for å styrkje nynorsken og bruke nynorsk aktivt i tenestene sine. Difor vil vinnaren vere eit førebilete for andre nynorskkommunar, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i ei pressemelding.

– Nynorsk er ein viktig del av den nasjonale kulturarven vår. Nynorsk skapar identitet, tryggleik og frimod. For å styrkje og oppretthalde bruken av nynorsk, må det offentlege bruke nynorsk aktivt i verksemda si. Prisen skal gå til kommunar som arbeider for å styrkje kvaliteten i språket. Men også til dei som aktivt brukar nynorsk for å profilere seg, til dømes ved kulturarrangement eller på heimesidene sine. Å bruke nynorsk i møte med og arbeid for barn og unge er viktig for framtida, seier Navarsete.

Det er kommunane sjølve som søkjer om å få bli Årets nynorskkommune. Kriteria for å søkje er at kommunen har:

aktiv bruk og synleggjering av nynorsk i kommunale planar
aktiv bruk av nynorsk i omdøme- og informasjonsarbeid. Dette kan vere heimesider, skriftleg informasjonsmateriell til innbyggjarane, opplegg for generell marknadsføring av kommunen, til dømes gjennom kurs og anna opplæring i nynorsk eller eigne retningsliner for nynorskbruk i kommunen
god målbruk blant tilsette
marknadsføring av nynorsk i kulturarbeid og kulturarrangement
tidleg nynorskinnsats i barnehagar og barneskule.

– aktiv bruk og synleggjering av nynorsk i kommunale planar

– aktiv bruk av nynorsk i omdøme- og informasjonsarbeid. Dette kan vere heimesider, skriftleg informasjonsmateriell til innbyggjarane, opplegg for generell marknadsføring av kommunen, til dømes gjennom kurs og anna opplæring i nynorsk eller eigne retningsliner for nynorskbruk i kommunen

– god målbruk blant tilsette

– marknadsføring av nynorsk i kulturarbeid og kulturarrangement

– tidleg nynorskinnsats i barnehagar og barneskule

Kriteria er utarbeidd av Kommunal- og regionaldepartementet saman med LNK. Prisen Årets nynorskkommune har tidlegare gått til Stord (2009) og Seljord (2010).

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...