Heim Nyhende Kårar Årets nynorskkommune

Kårar Årets nynorskkommune

Åtte kommunar har søkt om å få bli Årets nynorskkommune 2011. Dei åtte er Aurland, Bremanger, Vågå, Fjell, Norddal, Vinje, Lindås og Masfjorden.

Kven som får bli Årets nynorskkkomune blir klart i morgon. Då blir det prisutdeling på Det norske tetatret, og vinnarkommunen får prisen på 100 000 kroner.

– Vinnaren har gjort ein innsats for å styrkje nynorsken og bruke nynorsk aktivt i tenestene sine. Difor vil vinnaren vere eit førebilete for andre nynorskkommunar, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i ei pressemelding.

– Nynorsk er ein viktig del av den nasjonale kulturarven vår. Nynorsk skapar identitet, tryggleik og frimod. For å styrkje og oppretthalde bruken av nynorsk, må det offentlege bruke nynorsk aktivt i verksemda si. Prisen skal gå til kommunar som arbeider for å styrkje kvaliteten i språket. Men også til dei som aktivt brukar nynorsk for å profilere seg, til dømes ved kulturarrangement eller på heimesidene sine. Å bruke nynorsk i møte med og arbeid for barn og unge er viktig for framtida, seier Navarsete.

Det er kommunane sjølve som søkjer om å få bli Årets nynorskkommune. Kriteria for å søkje er at kommunen har:

aktiv bruk og synleggjering av nynorsk i kommunale planar
aktiv bruk av nynorsk i omdøme- og informasjonsarbeid. Dette kan vere heimesider, skriftleg informasjonsmateriell til innbyggjarane, opplegg for generell marknadsføring av kommunen, til dømes gjennom kurs og anna opplæring i nynorsk eller eigne retningsliner for nynorskbruk i kommunen
god målbruk blant tilsette
marknadsføring av nynorsk i kulturarbeid og kulturarrangement
tidleg nynorskinnsats i barnehagar og barneskule.

– aktiv bruk og synleggjering av nynorsk i kommunale planar

– aktiv bruk av nynorsk i omdøme- og informasjonsarbeid. Dette kan vere heimesider, skriftleg informasjonsmateriell til innbyggjarane, opplegg for generell marknadsføring av kommunen, til dømes gjennom kurs og anna opplæring i nynorsk eller eigne retningsliner for nynorskbruk i kommunen

– god målbruk blant tilsette

– marknadsføring av nynorsk i kulturarbeid og kulturarrangement

– tidleg nynorskinnsats i barnehagar og barneskule

Kriteria er utarbeidd av Kommunal- og regionaldepartementet saman med LNK. Prisen Årets nynorskkommune har tidlegare gått til Stord (2009) og Seljord (2010).

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...