Heim Nyhende Reagerer på skrivefeil

Reagerer på skrivefeil

Leiar i Studentrådet, Jens Kihl, reagerer på heile 22 skrivefeil i ei eksamensoppgåve.

Kihl fann 22 skrivefeil i eksamensoppgåva i Sosiologi kvalitativ metode ved Universitetet i Oslo.

– Eg er overbevist om at veslesøster mi på tolv år kunne gjort det bedre. Dette er ikkje akseptabel praksis ved noregs største utdanningsinstitusjon, seier Kihl til Universitas.

Studentane har krav på å få eksamensoppgåvene på nynorsk dersom dei ynskjer det. Men Kihl legg vekt på at kvaliteten varierer, og at mange studentar har forsøkt å klage til leiinga ved universitetet, utan at noko skjer.

– Det hadde nesten vore betre dersom universitet berre gjekk offentleg ut og sa at dei ikkje var villige til å fylgje lova. Det heile grenser til diskriminering, seier Kihl til studentavisa.

Fakultetsdirektør ved Samfunnsvitenskapelig fakultet, Gudleik Grimstad, beklager situasjonen og legg vekt på at universitetet må auke nynorskkompetansen.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...