Heim Nyhende Rekordmange vil på Nynorskkonferansen

Rekordmange vil på Nynorskkonferansen

Den tiande Nynorskkonferansen er meir populær enn alle forgjengarane. Den har allereie over 170 påmelde frå heile landet.

 

– Vi har aldri sett på maken. Lærarar i barnehage og skule ser tydelegvis at Nynorskkonferansen kan hjelpe dei når dei kan lære vekk nynorsk, både som hovudmål og sidemål, seier Hjalmar Eiksund.

Han er høgskulelektor ved Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa), og det er han som har det administrative ansvaret for Nynorskkonferansen.

Dette er den tiande Nynorskkonferansen i rekkja, men interessa har aldri tidlegare vore så stor allereie to månader før.

– Det viser at nynorsk er eit evigaktuelt tema. Nynorsksenteret skal hjelpe lærarane med det som skil norsk skule frå alle andre – at vi lærer elevane opp i to standardar av det same nasjonalspråket. Det byr på ein del utfordringar i undervisinga, og på denne konferansen kan lærarane få mange gode tips, seier Eiksund.

Nynorskkonferansen er for lærarar på alle klassesteg, barnehagelærarar, skuleleiarar, lærarstudentar, skulebibliotekarar, oppvekstsjefar, lærarutdannarar og andre interesserte frå heile landet. Den skal vere i Bergen 21. og 22. oktober. Dei fleste foredraga og kursa er interessante for alle som på ein eller annan måte jobbar med å lære vekk nynorsk. Nokre av seminara er retta mot dei som jobbar i barnehage, og nokre for dei som jobbar i skulen. Nokre er først og fremst for dei som skal lære vekk nynorsk som sidemål.

– Vi har framleis ledige plassar, både på seminara og fellessesjonane. Vi håper endå fleire grip sjansen før påmeldingsfristen 15. september. Vi har mykje spanande å by på, seier Hjalmar Eiksund.

Les meir om konferansen på nynorsksenteret.no.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...