Heim Nyhende Rekordmange vil på Nynorskkonferansen

Rekordmange vil på Nynorskkonferansen

Den tiande Nynorskkonferansen er meir populær enn alle forgjengarane. Den har allereie over 170 påmelde frå heile landet.

 

– Vi har aldri sett på maken. Lærarar i barnehage og skule ser tydelegvis at Nynorskkonferansen kan hjelpe dei når dei kan lære vekk nynorsk, både som hovudmål og sidemål, seier Hjalmar Eiksund.

Han er høgskulelektor ved Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa), og det er han som har det administrative ansvaret for Nynorskkonferansen.

Dette er den tiande Nynorskkonferansen i rekkja, men interessa har aldri tidlegare vore så stor allereie to månader før.

– Det viser at nynorsk er eit evigaktuelt tema. Nynorsksenteret skal hjelpe lærarane med det som skil norsk skule frå alle andre – at vi lærer elevane opp i to standardar av det same nasjonalspråket. Det byr på ein del utfordringar i undervisinga, og på denne konferansen kan lærarane få mange gode tips, seier Eiksund.

Nynorskkonferansen er for lærarar på alle klassesteg, barnehagelærarar, skuleleiarar, lærarstudentar, skulebibliotekarar, oppvekstsjefar, lærarutdannarar og andre interesserte frå heile landet. Den skal vere i Bergen 21. og 22. oktober. Dei fleste foredraga og kursa er interessante for alle som på ein eller annan måte jobbar med å lære vekk nynorsk. Nokre av seminara er retta mot dei som jobbar i barnehage, og nokre for dei som jobbar i skulen. Nokre er først og fremst for dei som skal lære vekk nynorsk som sidemål.

– Vi har framleis ledige plassar, både på seminara og fellessesjonane. Vi håper endå fleire grip sjansen før påmeldingsfristen 15. september. Vi har mykje spanande å by på, seier Hjalmar Eiksund.

Les meir om konferansen på nynorsksenteret.no.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...