Heim Nyhende Rekordtrafikk på Framtida.no og Framtidajunior.no i 2020

Rekordtrafikk på Framtida.no og Framtidajunior.no i 2020

Dei nynorske nettstadene for barn og unge har opplevd rekordstor bruk i 2020.

Samla var over 120.000 brukarar innom Framtidajunior.no i 2020. Det er ny rekord og auke på 34 prosent frå 2019 for den nynorske nettstaden for alle barn.

– Me opplevde ein stor vekst i vår då skulen blei digital, og talet på lesarar har halde seg høgt resten av året. Det er veldig kjekt å sjå at me når ut til så mange barn, fortel redaktør Svein Olav B. Langåker.

Nøgde lesarar

I løpet av 2020 var 877.000 brukarar innom nyhende- og debattavisa for unge Framtida.no. Det er nest høgast nokon gong. Og med ein auke i tidsbruken på 24 prosent per brukarøkt, så har brukarane til Framtida.no aldri før brukt så mykje tid på nettstaden som i 2020, ifølgje den redaksjonelle rapporten som blei lagt fram måndag.

– Det er eit medvite val å satsa meir på kvalitetsjournalistikk. Det viser seg igjen i at lesarane våre bruker lengre tid på oss. Brukarundersøkinga vår viser òg at lesarane våre er meir nøgde enn nokon gong før, seier redaktør Svein Olav B. Langåker. Over ein tredjedel av dei som svara på lesarundersøkinga gav Framtida.no terningkast seks.

Satsar vidare i 2021

Framtida.no planlegg fleire nye artikkelseriar i 2021. Avisa fekk nettopp tilsegn om støtte frå Fritt Ord til ein artikkelserie om gløymde kriser. Avisa vil òg halda fram med serien med forklarande saker; I klårtekst og serien Nesten vaksen.

– Det viktigaste løftet vårt til neste år er å dekkja stortingsvalet på ein måte som engasjerer unge. Som ein del av denne satsinga vil me invitera til debatt både på nett og i fleire bibliotek som me samarbeider med, fortel redaktør Svein Olav B. Langåker.

Framtida.no vil invitera endå fleire aviser, skular og kommunar til samarbeid, og vil arbeida for å bli endå meir brukt i skulen.

I januar startar Framtida.no kåringa av nynorsktalent me vil sjå og høyra meir av i framtida. Denne kåringa blir gjennomført i samarneid med Norsk Målungdom og Nynorsk kultursentrum.

Framtida.no og Framtidajunior.no blir drivne av Landssamanslutninga av nynorskkommunar i samarbeid med ABC Startsiden.

Les heile den redaksjonelle rapporten her!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...