Heim Nyhende Rekordtrafikk på Framtida.no og Framtidajunior.no i 2020

Rekordtrafikk på Framtida.no og Framtidajunior.no i 2020

Dei nynorske nettstadene for barn og unge har opplevd rekordstor bruk i 2020.

Samla var over 120.000 brukarar innom Framtidajunior.no i 2020. Det er ny rekord og auke på 34 prosent frå 2019 for den nynorske nettstaden for alle barn.

– Me opplevde ein stor vekst i vår då skulen blei digital, og talet på lesarar har halde seg høgt resten av året. Det er veldig kjekt å sjå at me når ut til så mange barn, fortel redaktør Svein Olav B. Langåker.

Nøgde lesarar

I løpet av 2020 var 877.000 brukarar innom nyhende- og debattavisa for unge Framtida.no. Det er nest høgast nokon gong. Og med ein auke i tidsbruken på 24 prosent per brukarøkt, så har brukarane til Framtida.no aldri før brukt så mykje tid på nettstaden som i 2020, ifølgje den redaksjonelle rapporten som blei lagt fram måndag.

– Det er eit medvite val å satsa meir på kvalitetsjournalistikk. Det viser seg igjen i at lesarane våre bruker lengre tid på oss. Brukarundersøkinga vår viser òg at lesarane våre er meir nøgde enn nokon gong før, seier redaktør Svein Olav B. Langåker. Over ein tredjedel av dei som svara på lesarundersøkinga gav Framtida.no terningkast seks.

Satsar vidare i 2021

Framtida.no planlegg fleire nye artikkelseriar i 2021. Avisa fekk nettopp tilsegn om støtte frå Fritt Ord til ein artikkelserie om gløymde kriser. Avisa vil òg halda fram med serien med forklarande saker; I klårtekst og serien Nesten vaksen.

– Det viktigaste løftet vårt til neste år er å dekkja stortingsvalet på ein måte som engasjerer unge. Som ein del av denne satsinga vil me invitera til debatt både på nett og i fleire bibliotek som me samarbeider med, fortel redaktør Svein Olav B. Langåker.

Framtida.no vil invitera endå fleire aviser, skular og kommunar til samarbeid, og vil arbeida for å bli endå meir brukt i skulen.

I januar startar Framtida.no kåringa av nynorsktalent me vil sjå og høyra meir av i framtida. Denne kåringa blir gjennomført i samarneid med Norsk Målungdom og Nynorsk kultursentrum.

Framtida.no og Framtidajunior.no blir drivne av Landssamanslutninga av nynorskkommunar i samarbeid med ABC Startsiden.

Les heile den redaksjonelle rapporten her!

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

SV krev betre nynorskopplæring i lærarutdanningane

Fleire undersøkingar viser at lærarstudentar får altfor lite undervisning i nynorsk gjennom utdanninga si. No vil SV endra på dette.

Godt å møtast til festspel igjen

Festspelpublikummet i Ørsta og Volda fekk høyre og sjå programpostar med både Hallstein Bronskimlet, bibelspråk, konspirasjonsteoriar, frisk popmusikk og eksperimentell tango.

Tydde til sivil ulydnad etter manglande nynorsk i Heimevernet

Etter ni år med førespurnader om korrespondanse på nynorsk, rann begeret over for heimevernsoldat Erlend Trones (40). Då innkallinga...

Nynorsk litteraturpris til Tore Renberg: – Kan få lesarane i den nye tida til å elska litteratur

Tore Renberg får Nynorsk litteraturpris 2020 for romanen «Tollak til Ingeborg». – Det har vore forløysande for meg å...