Heim Nyhende Røde Kors Ungdom heidrar flinke busetjingskommunar

Røde Kors Ungdom heidrar flinke busetjingskommunar

 

Meir enn 5.000 flyktningar med opphaldsløyve ventar på å få flytte til ein ny heimkommune. Røde Kors Ungdom prisar kommunane som får det til.

 

Norske kommunar kan vente seg eit diplom eller ei nyttårsoppmoding frå organisasjonen i desse dagar, fortel Framtida.no. Kva kommunane får, avheng av kor flinke dei har vore til å busetje flyktningar.

Røde Kors Ungdom peiker særleg på Oslo kommune og kommunar i Akershus og Oppland som gode føredøme når det gjeld busetjing av flyktningar. Etter Oslo er det Bergen kommune som har sagt ja til å busetje nest flest flyktningar i landet.

Berre basert på tal er det Hordaland som buset flest flyktningar, men likevel er fylket eit stykke unna å oppfylle talet dei er oppmoda om. Finnmark fylke buset flest ut frå folketal, ifølgje Framtida.no.

Av dei 5.000 personane med opphaldsløyve som framleis bur på asylmottak, er kring 800 barn i familiar og 120 mindreårige asylsøkjarar. Nyttårsønsket frå Røde Kors Ungdom er at kommunane buset dei flyktningane dei har fått oppmoding om. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle...