Heim Nyhende Røde Kors Ungdom heidrar flinke busetjingskommunar

Røde Kors Ungdom heidrar flinke busetjingskommunar

 

Meir enn 5.000 flyktningar med opphaldsløyve ventar på å få flytte til ein ny heimkommune. Røde Kors Ungdom prisar kommunane som får det til.

 

Norske kommunar kan vente seg eit diplom eller ei nyttårsoppmoding frå organisasjonen i desse dagar, fortel Framtida.no. Kva kommunane får, avheng av kor flinke dei har vore til å busetje flyktningar.

Røde Kors Ungdom peiker særleg på Oslo kommune og kommunar i Akershus og Oppland som gode føredøme når det gjeld busetjing av flyktningar. Etter Oslo er det Bergen kommune som har sagt ja til å busetje nest flest flyktningar i landet.

Berre basert på tal er det Hordaland som buset flest flyktningar, men likevel er fylket eit stykke unna å oppfylle talet dei er oppmoda om. Finnmark fylke buset flest ut frå folketal, ifølgje Framtida.no.

Av dei 5.000 personane med opphaldsløyve som framleis bur på asylmottak, er kring 800 barn i familiar og 120 mindreårige asylsøkjarar. Nyttårsønsket frå Røde Kors Ungdom er at kommunane buset dei flyktningane dei har fått oppmoding om. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...