Heim Nyhende Røde Kors Ungdom heidrar flinke busetjingskommunar

Røde Kors Ungdom heidrar flinke busetjingskommunar

 

Meir enn 5.000 flyktningar med opphaldsløyve ventar på å få flytte til ein ny heimkommune. Røde Kors Ungdom prisar kommunane som får det til.

 

Norske kommunar kan vente seg eit diplom eller ei nyttårsoppmoding frå organisasjonen i desse dagar, fortel Framtida.no. Kva kommunane får, avheng av kor flinke dei har vore til å busetje flyktningar.

Røde Kors Ungdom peiker særleg på Oslo kommune og kommunar i Akershus og Oppland som gode føredøme når det gjeld busetjing av flyktningar. Etter Oslo er det Bergen kommune som har sagt ja til å busetje nest flest flyktningar i landet.

Berre basert på tal er det Hordaland som buset flest flyktningar, men likevel er fylket eit stykke unna å oppfylle talet dei er oppmoda om. Finnmark fylke buset flest ut frå folketal, ifølgje Framtida.no.

Av dei 5.000 personane med opphaldsløyve som framleis bur på asylmottak, er kring 800 barn i familiar og 120 mindreårige asylsøkjarar. Nyttårsønsket frå Røde Kors Ungdom er at kommunane buset dei flyktningane dei har fått oppmoding om. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...