Heim Nyhende Røe Isaksen vil bidra meir for å løysa tillitskrisa

Røe Isaksen vil bidra meir for å løysa tillitskrisa

Tillitskrise har vore eit nøkkelord gjennom den lange lærarstreiken. Kunnskapsministeren lovar betring i kvardagen til lærarane.

 

Dragkampen om meir bunden arbeidstid kom på toppen av ei rekkje andre frustrasjonar for mange lærarar. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er glad for at streiken er over, men er klar over at det er mykje å ta fatt på.

– Vi er meir enn open for innspel om tidstjuvar som kan fjernast. Vi held allereie på med å kartleggja alle tidstjuvane med tanke på at fleire av dei skal vekk. Dei har opphav litt forskjellige stader, nokre kjem frå skulen, nokre frå kommunen og andre frå statleg hald.

Fleire helsesøstrer

Ei konkret forbetring er at det blir fleire helsesøstrer. I budsjettforslaget til regjeringa er det sett av 200 millionar kroner til 400 nye helsesøsterstillingar.

– Vi vil også levera lovnader vi har snakka om, mellom anna vidareutdanning. Der har vi sett i gang eit stort løp. Då må også kommunane vera med på det, seier Røe Isaksen.

Undervegs i lærarstreiken var arbeidsgjevarorganisasjonen KS inne på at det kunne bli aktuelt å be departementet om meir pengar til etter- og vidareutdanning, letta på krav til rapportering og kjøpa lærarane fri frå administrative oppgåver.

Røe Isaksen seier det ikkje har kome nokon konkret førespurnader enno. Han vil ikkje forskotera noko, men seier han vil følgja opp.

– Dette har vakse fram over fleire år. Allereie i 2009 kom ein rapport som viste at mange lærarar var frustrerte over auka byråkratisering av skulen. Det er vi allereie i gang med å arbeida med. Så er det heilt naturleg å halda fram den gode dialogen med partane for å sjå kva vi kan bidra med, seier Røe Isaksen.

– Følgde tett i helga

Tre skuleveker med streik gjekk før partane klarte å løysa den fastlåste situasjonen. Kunnskapsministeren seier han følgde situasjonen tett også gjennom den siste helga, men vil ikkje seia om han var involvert for å leggja press på partane.

– Vi har vore i kontakt med partane, men eg har ikkje behov for å seia noko meir om det, seier han.

Kunnskapsministeren er glad for at streiken er over og at elevane kan ta til på skuleåret.

– Dette er gode nyheiter for elevar, foreldre, lærarar og skulen. Det er på høg tid at dei over 100.000 elevane som har vore ramma endeleg kan starta skuleåret for fullt, seier Røe Isaksen. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...