Heim Nyhende Rute 13 - vår Route 66?

Rute 13 – vår Route 66?

Har Fjordvegen Diktarvegen potensial til å bli ein norsk variant av Route 66?

Kven veit, men blant mykje anna interessant, så er også Route 66 med i programmet for Diktarvegkonferansen på Hotel Ullensvang 20.–22. mars neste år. Og det er parhestane frå programmet P.I.L.S. (populærmusikk ispedd litt sladder), Finn Tokvam og Bård Ose, som skal ta oss med på ein tur langs den kjende ruta.

Konferansen elles vil sjølvsagt i heilskap handle om Fjordvegen Diktarvegen (rv. 13) og korleis vi gjennom eit samarbeid mellom kultur, næring, kommunikasjon og offentleg forvaltning kan skape eit nettverk som kan løfte fram både sjølve vegen, identiteten til vegen og kulturen og opplevingane langs vegen, slik at kvalitetane og moglegheitene som rv. 13 byr på, blir allment kjende.

Programmet for konferansen byrjar å ta form, og både statsrådar, sentrale politikarar frå Stortinget, fylkeskommunar og kommunar, kunstnarar, forfattarar og fleire andre kjem til konferansen. Det heile startar med ein innhaldsrik kulturkveld på hotellet tysdag kveld og vert avslutta torsdag etter lunsj.

Program og invitasjon blir offentleggjort og sende ut i midten av januar, men det er ingen grunn til å vente med å setje av datoane 20.–22. mars i almanakken.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...