Heim Nyhende Samarbeid om etisk rekruttering

Samarbeid om etisk rekruttering

Arbeidsgjevarar og arbeidstakarar vil ha slutt på uetisk rekruttering av helsepersonell frå utlandet.

Arbeidsgjevarorganisasjonen Spekter, Fagforbundet og Sjukepleiarforbundet har no innleia eit samarbeid basert på ein avtale frå 2008. Denne avtalen er eit felles dokument for etisk rekruttering av helsepersonell mellom dei europeiske landa. Føremålet er mellom anna å hindre såkalla brain drain, hjernetørke på norsk.

Sosial dumping

– Det viktigaste er å motverke aggressiv rekruttering av helsearbeidarar frå land som treng ressursane sine sjølve, seier Lisbeth Normann, leiar i Norsk Sjukepleiarforbund, til Ukeavisen Ledelse. Ho peiker på rekrutteringa som Storbritannia, Australia og Canada driv i det sørlege Afrika, som særleg aggressiv. Men også norske kommunar og vikarbyrå hentar sjukepleiarar frå Latvia, Litauen, Polen og Filipinane, land som gjerne treng kompetansen sjølve.

I tillegg til at ein ikkje skal utarme andre land sine ressursar, må samarbeidspartane dessutan syte for å unngå sosial dumping. Det vil seie at utanlandske arbeidarar ikkje må få dårlegare løns- og arbeidshøve enn det norske tilsette får, seier Normann.

Jobbe meir

Men det er ikkje berre omsynet til dei utanlandske arbeidstakarane som speler inn i dette bildet, seier kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Spekter. Ein må også sjå på problematikken knytt til fallande arbeidsdeltaking hjå norske helsearbeidarar.

– Viss sjukepleiarane i helseføretaka hadde jobba like mange timar i snitt i 2010 som dei gjorde i 2002, hadde vi faktisk hatt mellom 1300 og 1500 fleire årsverk i norsk helsevesen. I ei røynd der behovet for helsetenester aukar sterkt, er det klart at ein auke av arbeidstida hjå dei deltidstilsette som vi allereie har i landet, vil avgrense behovet for arbeidskraft utanfrå, seier han til Ukeavisen Ledelse.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Gratis boktips til nettsidene til bibliotek og skular

No kan du få siste bokmeldingar, bokomtalar og forfattarintervju frå Lesedigg.no direkte inn på nettsidene til biblioteket eller skulen din. I juni opna den nye...

125 årsjubileum for Tarjei Vesaas : – Kanskje den fremste litteraturen som er skriven i dette landet

Som tenåring gjekk Tore Renberg til lokalavisa for å kjøpe eit portrett av forfattaridolet sitt, medan kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen framleis sit med...

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...