Heim Nyhende Samarbeid om etisk rekruttering

Samarbeid om etisk rekruttering

Arbeidsgjevarar og arbeidstakarar vil ha slutt på uetisk rekruttering av helsepersonell frå utlandet.

Arbeidsgjevarorganisasjonen Spekter, Fagforbundet og Sjukepleiarforbundet har no innleia eit samarbeid basert på ein avtale frå 2008. Denne avtalen er eit felles dokument for etisk rekruttering av helsepersonell mellom dei europeiske landa. Føremålet er mellom anna å hindre såkalla brain drain, hjernetørke på norsk.

Sosial dumping

– Det viktigaste er å motverke aggressiv rekruttering av helsearbeidarar frå land som treng ressursane sine sjølve, seier Lisbeth Normann, leiar i Norsk Sjukepleiarforbund, til Ukeavisen Ledelse. Ho peiker på rekrutteringa som Storbritannia, Australia og Canada driv i det sørlege Afrika, som særleg aggressiv. Men også norske kommunar og vikarbyrå hentar sjukepleiarar frå Latvia, Litauen, Polen og Filipinane, land som gjerne treng kompetansen sjølve.

I tillegg til at ein ikkje skal utarme andre land sine ressursar, må samarbeidspartane dessutan syte for å unngå sosial dumping. Det vil seie at utanlandske arbeidarar ikkje må få dårlegare løns- og arbeidshøve enn det norske tilsette får, seier Normann.

Jobbe meir

Men det er ikkje berre omsynet til dei utanlandske arbeidstakarane som speler inn i dette bildet, seier kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Spekter. Ein må også sjå på problematikken knytt til fallande arbeidsdeltaking hjå norske helsearbeidarar.

– Viss sjukepleiarane i helseføretaka hadde jobba like mange timar i snitt i 2010 som dei gjorde i 2002, hadde vi faktisk hatt mellom 1300 og 1500 fleire årsverk i norsk helsevesen. I ei røynd der behovet for helsetenester aukar sterkt, er det klart at ein auke av arbeidstida hjå dei deltidstilsette som vi allereie har i landet, vil avgrense behovet for arbeidskraft utanfrå, seier han til Ukeavisen Ledelse.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...