Heim Nyhende Sanner gir vekst og forventar effektivitet frå kommunane

Sanner gir vekst og forventar effektivitet frå kommunane

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) gir kommunane ein vekst i inntektene på mellom 6 og 7 milliardar kroner neste år. Han meiner samtidig kommunane kan skaffe seg mykje høgare inntekter ved å effektivisere.

 

Ein realvekst på mellom 6 og 7 milliardar kroner, av dei 4,5 til 5 milliardar kroner som frie inntekter, er det regjeringa vil gi kommunane neste år.

– Dette vil gi dei ein god vekst, så dei får dekt utgifter til pensjon og befolkningsvekst. I tillegg får dei ein god vekst i dei frie inntektene, så dei kan prioritere lokalt det dei meiner er viktigast, enten det er innanfor skule eller eldreomsorg, seier Sanner til NTB.

Forventar effektivisering

I kommuneproposisjonen for neste år understrekar samtidig regjeringa at dei meiner det er rom for ein mykje meir effektiv ressursbruk i kommunane, og slår fast at dei har klare forventningar til at kommunane og fylkeskommunane arbeider for å utnytte ressursane meir effektiv.

«Dersom kommunesektoren klarer å ta ut effektiviseringspotensialet, vil det kommunale tenestetilbodet kunne styrkjast utover det som følgjer av inntektsveksten», står det i proposisjonen.

– Kommunane må prioritere mellom gode tiltak og jobbe for å forenkle, fornye og forbetre tenestene, seier Sanner.

Frie, med føringar

Mellom 4 og 4,5 milliardar kroner av veksten er såkalla frie inntekter. Men regjeringa legg samtidig føringar på ein god del av midlane. 400 millionar kroner er lagt inn for å styrke arbeidet med oppbygginga av rusomsorga, 200 millionar kroner er meint å gå til ei framleis styrking av helsestasjon- og skulehelsetenesta, og 400 millionar kroner er lagt inn for å bidra til meir fleksibelt barnehageopptak.

Ny modell

Sanner innfører samtidig ein ny skattemodell, som inneber at kommunane skal få behalde ein del av lokal selskapsskatt.

– Vi ønskjer at kommunane skal få behalde ein del av den lokale verdiskapinga. Vi meiner det er viktig at dei kommunane som legg til rette for lokal verdiskapning, skal få behalde noko av gevinsten. I dag får dei ekstra skatteinntekter når dei legg til rette for bustadbygging og befolkningsvekst, men all selskapsskatt går til staten, seier Sanner.

Han understrekar at den nye ordninga først vil få effekt frå 2017.

Skattesvikt

Måndag varsla finansminister Siv Jensen (Frp) at regjeringa vil kompensere skattesvikten i kommunane med 1,1 milliardar kroner. Skattesvikten er totalt berekna til 1,6 milliardar kroner, men regjeringa meiner det reelle tapet er på 1,3 milliardar kroner fordi kommunane samtidig sparer 300 millionar ved at lønns- og prisstiginga blir lågare enn antatt.

Av dei 1,1 milliardar kronene blir 907,8 millionar fordelt til kommunane, og 54,8 millionar går til kommunar med særskilde tap som følgje av omlegginga av uføreskattlegginga.

192,2 millionar kroner går til fylkeskommunane, og 4,9 millionar av dette går til kompensasjon for fergeavløysingsmidlar i fire fylkeskommunar. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...