Heim Nyhende Siste frist for landstinget i dag

Siste frist for landstinget i dag

I dag er fristen for å melde seg på landstinget til LNK på Gol i Hallingdal 4. og 5. juni.

 

Tema i år er omdømmebygging i kommunane og hovudinnleiar er omdømmeguru Ole Christian Apeland fra kommunikasjonsbyrået med same namn. Han vil ta eit oppgjer med det han kallar den kommunale omdømmefeigheita.

Andre innleiarar er ordførar Jan Geir Solheim i Lærdal, som spør om omdømme berre er systematisk arbeid, eller om det også er tufta på historie, kultur og tilfeldige hendingar. Administrasjonssjef Ola Helstad i Lom kommune skal fortelle om erfaringane med omdømmebygging i sin kommune.

Ulrikke Ytterborg skal gjere det same om omdømmearbeid i Hallingdal, og Elin Wetås de Jara vil dele sine røynsler rundt strategisk arbeid med språket i ein kommune. Torsdag 4. juni blir avrunda med paneldebatt om omdømme. I panelet sit Apeland, Solheim, Helstad og Wetås de Jara.

Fredag 5. juni blir det utdeling av pris for offentleg målbruk før omdømmeleiar, mentor og motivator Rasmus Mo i Sogndal Fotball tek oss med på det å vere gode på samhandling.
Prosjektet «Hått Halling» har som mål å auka kunnskapen om og interessa for nynorsk og dialekt blant born og unge i Hallingdal-kommunane, og Heidi Molstad Andresen vil kome på scena etter Mo for å fortelje om prosjektet.

NRK sin Finn Tokvam avrundar med kåseri og humor. Meld deg på i dag!

Du kan melde deg på her: http://laerdalnu.pameldingssystem.no/lnk-landsting-2015

Du kan lese programmet her: http://www.lnk.no/images/bilder/PDF/LNKlandsting2015_program_og_invitasjon.pdf

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...