Heim Nyhende Sanner vil forenkle plan- og byggjereglane

Sanner vil forenkle plan- og byggjereglane

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) føreslår å forenkle reglane for plan- og byggjesaker, blant anna ved å endre krava til lagleg tilkomst for rullestolbrukarar.


Sanner påpeikar at prinsippet om universell lagleg tilkomst og god lagleg tilkomst i bustader ligg fast.

– Likevel meiner vi det er nødvendig og mogleg å forenkle reglane. Det er særleg viktig å få ned byggjekostnadene, samtidig som bukvaliteten blir sikra, seier Sanner i ei pressemelding.

Forenklingane vil særleg ha betydning for mindre leilegheiter. Målet er blant anna å gjere det enklare for unge å kome seg inn på bustadmarknaden.

– Vi vil vurdere å endre kravet til snusirkel for rullestol i bustader frå 150 centimeter til 130 centimeter – slik ein har i Sverige. Dette har særleg stor betydning for små leilegheiter, der kostnadene kan reduserast utan at det går ut over kvaliteten, seier statsråden.

Han vil dessutan vurdere å frita fleire tiltak for søknadsplikt og gjere det enklare for folk å byggje mindre bygg som garasjar og liknande. I tillegg skal departementet vurdere tidsfristane for ulike trinn i saksbehandlinga av reguleringssaker.

Departementet har starta arbeidet med å forenkle byggteknisk forskrift (TEF). Forslaget skal sendast på høyring til våren. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...