Heim Nyhende Sanner vil forenkle plan- og byggjereglane

Sanner vil forenkle plan- og byggjereglane

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) føreslår å forenkle reglane for plan- og byggjesaker, blant anna ved å endre krava til lagleg tilkomst for rullestolbrukarar.


Sanner påpeikar at prinsippet om universell lagleg tilkomst og god lagleg tilkomst i bustader ligg fast.

– Likevel meiner vi det er nødvendig og mogleg å forenkle reglane. Det er særleg viktig å få ned byggjekostnadene, samtidig som bukvaliteten blir sikra, seier Sanner i ei pressemelding.

Forenklingane vil særleg ha betydning for mindre leilegheiter. Målet er blant anna å gjere det enklare for unge å kome seg inn på bustadmarknaden.

– Vi vil vurdere å endre kravet til snusirkel for rullestol i bustader frå 150 centimeter til 130 centimeter – slik ein har i Sverige. Dette har særleg stor betydning for små leilegheiter, der kostnadene kan reduserast utan at det går ut over kvaliteten, seier statsråden.

Han vil dessutan vurdere å frita fleire tiltak for søknadsplikt og gjere det enklare for folk å byggje mindre bygg som garasjar og liknande. I tillegg skal departementet vurdere tidsfristane for ulike trinn i saksbehandlinga av reguleringssaker.

Departementet har starta arbeidet med å forenkle byggteknisk forskrift (TEF). Forslaget skal sendast på høyring til våren. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle...