Heim Nyhende Satsar digitalt

Satsar digitalt

Regjeringa og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sannder (H) vil no innføre ytterlegare digitale satsingar i blant anna Kartverket og Husbanken.

 

 – Vi føretar et taktskrifte og gjennomfører no viktige IKT-satsinger i blant anna Kartverket og Husbanken, seier Sanner.

Regjeringa vil auke midlenene som skal brukast på digitaliseringstiltak og forskning knytt til IK med omlag 85 millionar kroner.

Ministeren meiner digitaliseringa vil  fjerne dobbeltarbeid, frigjere tid og gjere offentlege tenester bedre og meir tilgjengelege for innbyggjarar og næringsliv.

Blant anna vil regjeringa bevilge 24 millionar til utvikling av ei løysing for elektronisk tinglysing hjå Statens Kartverk, dei vil også styrke Husbanken si satsing op digitale sjølvbetjeningsløysingar med omlag 16 millionar kroner.

I Difi-rapporten ”Digitalt førstevalg – en kartlegging av hindringer og muligheter” – er elektronisk tinglysing identifisert som ein av dei største statlege tenestene som ikkje er digitaliserte. No gjer regjeringa noko med dette.

– Kvar virkedag blir det køyrt lastebilar med tinglysingspapir til Kartverket på Hønefoss og avdelingskontoret i Ullensvang – omlag 5000 dokument dagleg. Ved å gjere e-tinglysing til ein del av prosessen hjå eigedomsmeglarar, bankar og advokatar ved bustadkjøp, vil heile bustadkjøpsprosessen bli enklare, seier Sanner.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...