Heim Nyhende Satsar digitalt

Satsar digitalt

Regjeringa og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sannder (H) vil no innføre ytterlegare digitale satsingar i blant anna Kartverket og Husbanken.

 

 – Vi føretar et taktskrifte og gjennomfører no viktige IKT-satsinger i blant anna Kartverket og Husbanken, seier Sanner.

Regjeringa vil auke midlenene som skal brukast på digitaliseringstiltak og forskning knytt til IK med omlag 85 millionar kroner.

Ministeren meiner digitaliseringa vil  fjerne dobbeltarbeid, frigjere tid og gjere offentlege tenester bedre og meir tilgjengelege for innbyggjarar og næringsliv.

Blant anna vil regjeringa bevilge 24 millionar til utvikling av ei løysing for elektronisk tinglysing hjå Statens Kartverk, dei vil også styrke Husbanken si satsing op digitale sjølvbetjeningsløysingar med omlag 16 millionar kroner.

I Difi-rapporten ”Digitalt førstevalg – en kartlegging av hindringer og muligheter” – er elektronisk tinglysing identifisert som ein av dei største statlege tenestene som ikkje er digitaliserte. No gjer regjeringa noko med dette.

– Kvar virkedag blir det køyrt lastebilar med tinglysingspapir til Kartverket på Hønefoss og avdelingskontoret i Ullensvang – omlag 5000 dokument dagleg. Ved å gjere e-tinglysing til ein del av prosessen hjå eigedomsmeglarar, bankar og advokatar ved bustadkjøp, vil heile bustadkjøpsprosessen bli enklare, seier Sanner.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...