Heim Nyhende Satsar digitalt

Satsar digitalt

Regjeringa og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sannder (H) vil no innføre ytterlegare digitale satsingar i blant anna Kartverket og Husbanken.

 

 – Vi føretar et taktskrifte og gjennomfører no viktige IKT-satsinger i blant anna Kartverket og Husbanken, seier Sanner.

Regjeringa vil auke midlenene som skal brukast på digitaliseringstiltak og forskning knytt til IK med omlag 85 millionar kroner.

Ministeren meiner digitaliseringa vil  fjerne dobbeltarbeid, frigjere tid og gjere offentlege tenester bedre og meir tilgjengelege for innbyggjarar og næringsliv.

Blant anna vil regjeringa bevilge 24 millionar til utvikling av ei løysing for elektronisk tinglysing hjå Statens Kartverk, dei vil også styrke Husbanken si satsing op digitale sjølvbetjeningsløysingar med omlag 16 millionar kroner.

I Difi-rapporten ”Digitalt førstevalg – en kartlegging av hindringer og muligheter” – er elektronisk tinglysing identifisert som ein av dei største statlege tenestene som ikkje er digitaliserte. No gjer regjeringa noko med dette.

– Kvar virkedag blir det køyrt lastebilar med tinglysingspapir til Kartverket på Hønefoss og avdelingskontoret i Ullensvang – omlag 5000 dokument dagleg. Ved å gjere e-tinglysing til ein del av prosessen hjå eigedomsmeglarar, bankar og advokatar ved bustadkjøp, vil heile bustadkjøpsprosessen bli enklare, seier Sanner.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...