Heim Nyhende Satsar på nytt kulturbygg

Satsar på nytt kulturbygg

I Vindafjord kommune håpar ein eit samla kulturbygg vil gi innbyggjarane betre kulturtenester.

Kvar veke viser vi deg eit glimt

frå ein av kommunane som er med i LNK.

Denne veka: Vindafjord

Rogaland har eit areal på 9378 km2
Med sine 620 km2 er Vindafjord 
den 4.største kommunen i fylket.

Nytt frå Vindafjord:

Krev at kreditorane bidrar
Har fire rigger inne samtidig

Aktuelle lenker:
Vindafjord kommune
Grannar
Flickr
Facebook

 

 

– Det er veldig positivt at ein no kan samle kulturtenestene i eit hus. I dag er me spreidde rundt om i kommunen, no kan me derimot få meir ut av tenestene, og ikkje minst få til eit sterkare samarbeid med innbyggarane og dei frivillige kreftene, seier kulturleiar i Vindafjord kommune Eva Kalstveit.

Det er det 40 år gamle kulturhuset i Ølen som no skal byggast på. Her skal kulturskulen, vaksenopplæringa, biblioteket, kulturadministrasjonen i kommunen inn og ungdomsklubbleiar skal ha kontorplass her. Prislappen blir 23 millionar kroner.

– Det heile starta med at biblioteket vårt hadde behov for nye lokaler, då
passa det godt at me kunne få samla kulturtenestene i kulturhuset som i dag
er basert på frivillig drift og innsats. No skal kommunen samarbeide tettare med dei frivillige kreftene enn me har gjort før, seier Kalstveit.

Ramma på 23.millionar er sikra ved vedtak i formannskapet, og dermed er det gitt grønt lys for prosjektet. Går alt etter planen kjem det nye kulturbygget på plass i løpet av 2013. No blir det arbeidd med å tilpasse bygget til framtidas behov og arkitetktur.

– Dette er ein del av arbeidet med å bygge eit solid sentrum i kommunen i Ølen, kulturskulen skal sjølvsagt ha undervisning i alle bygdene, men det blir også viktig å ha ein felles arena. Og med våre små, kommunale rammer må me vere kreative når det kjem til samarbeid og sambruk av bygget, seier kulturleiaren.

Ho er ikkje i tvil om at satsinga på kultur er viktig.

– Kunst og kultur er sprengkraft, er til for alle og viktigare enn me trur. Og me er heldige, me har eit bibliotek der dei tilsette er både nytenkjande og kreative, og den populære kulturskulen vår har ventelister.
– Kva utfordringar vil de få framover?

– Eg trur det vil ta litt tid før me er så samkøyrte at me ser gevinstane av dette, men eg er viss på at resultatet blir bra. Me ser fram til å kome inn i dette nybygget.

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...