Heim Nyhende Satsar på nytt kulturbygg

Satsar på nytt kulturbygg

I Vindafjord kommune håpar ein eit samla kulturbygg vil gi innbyggjarane betre kulturtenester.

Kvar veke viser vi deg eit glimt

frå ein av kommunane som er med i LNK.

Denne veka: Vindafjord

Rogaland har eit areal på 9378 km2
Med sine 620 km2 er Vindafjord 
den 4.største kommunen i fylket.

Nytt frå Vindafjord:

Krev at kreditorane bidrar
Har fire rigger inne samtidig

Aktuelle lenker:
Vindafjord kommune
Grannar
Flickr
Facebook

 

 

– Det er veldig positivt at ein no kan samle kulturtenestene i eit hus. I dag er me spreidde rundt om i kommunen, no kan me derimot få meir ut av tenestene, og ikkje minst få til eit sterkare samarbeid med innbyggarane og dei frivillige kreftene, seier kulturleiar i Vindafjord kommune Eva Kalstveit.

Det er det 40 år gamle kulturhuset i Ølen som no skal byggast på. Her skal kulturskulen, vaksenopplæringa, biblioteket, kulturadministrasjonen i kommunen inn og ungdomsklubbleiar skal ha kontorplass her. Prislappen blir 23 millionar kroner.

– Det heile starta med at biblioteket vårt hadde behov for nye lokaler, då
passa det godt at me kunne få samla kulturtenestene i kulturhuset som i dag
er basert på frivillig drift og innsats. No skal kommunen samarbeide tettare med dei frivillige kreftene enn me har gjort før, seier Kalstveit.

Ramma på 23.millionar er sikra ved vedtak i formannskapet, og dermed er det gitt grønt lys for prosjektet. Går alt etter planen kjem det nye kulturbygget på plass i løpet av 2013. No blir det arbeidd med å tilpasse bygget til framtidas behov og arkitetktur.

– Dette er ein del av arbeidet med å bygge eit solid sentrum i kommunen i Ølen, kulturskulen skal sjølvsagt ha undervisning i alle bygdene, men det blir også viktig å ha ein felles arena. Og med våre små, kommunale rammer må me vere kreative når det kjem til samarbeid og sambruk av bygget, seier kulturleiaren.

Ho er ikkje i tvil om at satsinga på kultur er viktig.

– Kunst og kultur er sprengkraft, er til for alle og viktigare enn me trur. Og me er heldige, me har eit bibliotek der dei tilsette er både nytenkjande og kreative, og den populære kulturskulen vår har ventelister.
– Kva utfordringar vil de få framover?

– Eg trur det vil ta litt tid før me er så samkøyrte at me ser gevinstane av dette, men eg er viss på at resultatet blir bra. Me ser fram til å kome inn i dette nybygget.

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...