Heim Nyhende Selje og Vågsøy blir tvangssamanslått

Selje og Vågsøy blir tvangssamanslått

I tilrådinga frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane kjem det fram at Nordfjord-kommunane Vågsøy og Selje skal slå seg saman.

Fylkesmannen grunngjev dette med at denne konstellasjonen vil gi ein sterk kommune med meir enn 8.000 innbyggjarar, skriv Fjordenes Tidende. Det vil bli den fjerde største i fylket.

Fylkesmann Anne Karin Hamre viser til at dei to kommunane vil møte like utfordringar i framtida, med svak folketalsutvikling og ein sterk auke i eldre over 80 år. Ho viser også til at begge dei to kommunane har små og sårbare fagmiljø, både innanfor helse og sosial og planlegging. Rekruttering til leiarstillingar er også ei utfordring i dei to kommunane. Som ein kommune vil dei få ei større breidde i fagmiljø og vil lettare kunne rekruttere den kompetansen ein treng. Hamre meiner også dei to kommunane vil skape ein sterk kystkommune med eit godt og variert næringsliv.

Vågsøy har tidlegare gjort vedtak på at dei vil slå seg saman med Selje, men Selje har derimot gjort vedtak på at dette alternativet blir for lite.

Fylkesmannen tilrår også at Sogne-kommunane Sogndal, Leikanger og Balestrand slår seg saman til ein storkommune. Hornindal i Nordfjord er tilrådt å slå seg saman med Volda på Sunnmøre. Den allereie vedtatte storkommunen i indre Sunnfjord (Førde, Jølster, Gaular og Naustdal) er også ein del av tilrådinga. Dette blir den største kommunen i Sogn og Fjordane, med 22.000 innbyggjarar. Det er også det einaste tilfellet i heile landet der fire kommunar går saman til ei eining. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...