Heim Nyhende Sp-aksjon skal stoppe storkommunane

Sp-aksjon skal stoppe storkommunane

Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum vil spørje ut og leggje press på kvar einaste stortingsrepresentant som kan tenkjast å støtte tvangssamanslåing av kommunar.

 

Landets fylkesmenn gjev i desse dagar sine tilrådingar til regjeringa om kommunesamanslåingar. Onsdag var turen kommen til Akershus, Buskerud og Troms.

Om regjeringa følgjer råda, vil mange kommunar bli slått saman mot sin vilje.

– Heilt vilt! Først set regjeringa i gang ein kjempeprosess med folkerøystingar, naboprat og konferansar. Så kjem regjeringas representant i fylka og seier at alt dette likevel ikkje betyr noko. Det er uhøyrt! torar Vedum.

Planen klar
Sp-leiaren seier han føreset at Sanner klart og tydeleg slår fast at det er uaktuelt å tvinge kommunar saman. Men skulle ein slik garanti ikkje møte fram frå regjeringas side, har Vedum planen klar.

– Då vil vi stoppe dette i Stortinget til våren. Vi kjem til å gå etter kvar einaste representant frå Høgre og Framstegspartiet og spørje om dei verkeleg vil leggje seg ut med innbyggjarane i sine heimfylke.

– Om det likevel blir fleirtal for slike samanslåingar, til dømes ved at regjeringa får støtte frå Venstre, så vil vi oppheve vedtaket etter stortingsvalet neste haust, seier Vedum til NTB.

Han er trygg på støtte frå Arbeidarpartiet og viser til at Ap-leiar Jonas Gahr Støre har sagt at han vil stoppe reforma til Sanner.

– Viktig del
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) seier råda frå fylkesmennene vil vere ein viktig del av grunnlaget når regjeringa til våren kjem med si tilråding til ny kommunestruktur.

– Vi kjem til å gjere meir med kommunestrukturen desse fire åra enn det er gjort dei førre femti, seier han.

Å slå saman Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker med Drammen og Svelvik er blant tilrådingane frå Fylkesmannen i Buskerud. Dei tre førstnemnde kommunane ønskjer ikkje ein slik modell. På Ringerike tilrår òg fylkesmannen ei løysing som lokalt manglar støtte.

LES OGSÅ: Vil tvinge gjennom storkommune i Sogn

Romerike
I Oslo og Akershus vil Fylkesmannen kutte talet på kommunar frå 23 til 9. Å innlemme Nittedal og Nesodden i hovudstaden er del av tilrådinga.

– Men om Nesodden heller vil bli del av Follo og Nittedal heller ønskjer å sjå mot Romerike eller Oppland, så er det greitt for oss, seier fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.

Ho vil òg samle kommunane på Romerike i to storkommunar som høvesvis rommar 135.000 og 55.000 innbyggjarar og slå saman Aurskog-Høland med vesle Rømskog i Østfold.

I Troms vil Fylkesmannen halvere talet på kommunar, ikkje minst for å betre tenestene i barnevernet og helse- og omsorgssektoren. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...