Heim Nyhende Sp-aksjon skal stoppe storkommunane

Sp-aksjon skal stoppe storkommunane

Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum vil spørje ut og leggje press på kvar einaste stortingsrepresentant som kan tenkjast å støtte tvangssamanslåing av kommunar.

 

Landets fylkesmenn gjev i desse dagar sine tilrådingar til regjeringa om kommunesamanslåingar. Onsdag var turen kommen til Akershus, Buskerud og Troms.

Om regjeringa følgjer råda, vil mange kommunar bli slått saman mot sin vilje.

– Heilt vilt! Først set regjeringa i gang ein kjempeprosess med folkerøystingar, naboprat og konferansar. Så kjem regjeringas representant i fylka og seier at alt dette likevel ikkje betyr noko. Det er uhøyrt! torar Vedum.

Planen klar
Sp-leiaren seier han føreset at Sanner klart og tydeleg slår fast at det er uaktuelt å tvinge kommunar saman. Men skulle ein slik garanti ikkje møte fram frå regjeringas side, har Vedum planen klar.

– Då vil vi stoppe dette i Stortinget til våren. Vi kjem til å gå etter kvar einaste representant frå Høgre og Framstegspartiet og spørje om dei verkeleg vil leggje seg ut med innbyggjarane i sine heimfylke.

– Om det likevel blir fleirtal for slike samanslåingar, til dømes ved at regjeringa får støtte frå Venstre, så vil vi oppheve vedtaket etter stortingsvalet neste haust, seier Vedum til NTB.

Han er trygg på støtte frå Arbeidarpartiet og viser til at Ap-leiar Jonas Gahr Støre har sagt at han vil stoppe reforma til Sanner.

– Viktig del
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) seier råda frå fylkesmennene vil vere ein viktig del av grunnlaget når regjeringa til våren kjem med si tilråding til ny kommunestruktur.

– Vi kjem til å gjere meir med kommunestrukturen desse fire åra enn det er gjort dei førre femti, seier han.

Å slå saman Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker med Drammen og Svelvik er blant tilrådingane frå Fylkesmannen i Buskerud. Dei tre førstnemnde kommunane ønskjer ikkje ein slik modell. På Ringerike tilrår òg fylkesmannen ei løysing som lokalt manglar støtte.

LES OGSÅ: Vil tvinge gjennom storkommune i Sogn

Romerike
I Oslo og Akershus vil Fylkesmannen kutte talet på kommunar frå 23 til 9. Å innlemme Nittedal og Nesodden i hovudstaden er del av tilrådinga.

– Men om Nesodden heller vil bli del av Follo og Nittedal heller ønskjer å sjå mot Romerike eller Oppland, så er det greitt for oss, seier fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.

Ho vil òg samle kommunane på Romerike i to storkommunar som høvesvis rommar 135.000 og 55.000 innbyggjarar og slå saman Aurskog-Høland med vesle Rømskog i Østfold.

I Troms vil Fylkesmannen halvere talet på kommunar, ikkje minst for å betre tenestene i barnevernet og helse- og omsorgssektoren. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...