Heim Nyhende Sikrar framleis støtte til LNK

Sikrar framleis støtte til LNK

Frp, Høgre, KrF og Venstre er samde om å løyva 1,2 millionar kroner til Landssamanslutninga av nynorskkommunar i 2016. Det er ein auke på 100.000 frå året før.

 

– Me fire partia meiner LNK har jobba godt over mange år. Det er viktig at nynorsken har ei overbygning i kommunane. LNK speler ei rolle i arbeidet med kommunereforma, for å passa på at nynorsken ikkje blir skadelidande, fortel Helge André Njåstad (Frp), leiar i Kommunalkomiteen.

Han har sjølv vore ordførar i 10 år i ein medlemskommune i LNK, og kjenner godt til arbeidet til organisasjonen.

Bjørn Lødemel (H) er glad for at fleirtalet har klart å vidareføra støtta til LNK.

– Som stortingsrepresentant frå ein nynorskregion er det viktig å sikra nynorsken sin rettmessige plass, og eg er veldig glad for at støtta til LNK er sikra. Det er viktig å sikra nynorsken i den viktige delen me no går inn i med kommunereforma, seier han.

Han får støtte frå Andre Skjelstad frå Venstre, som hadde løyving til LNK inne i partiet sitt alternative statsbudsjett:

– Me er godt nøgde med at me fekk det til gjennom forhandlingar i komiteen, seier han. Skjelstad håpar no at støtta vil ligga som ei fast sum på statsbudsjettet framover.

– Slik slepp ein den usikkerheita som har blitt skapt, påpeikar han.

– Letta og glade

Dagleg leiar i LNK, Vidar Høviskeland, er glad for at statsstøtta er sikra.

– Komiteen understrekar det viktige arbeidet Landssamanslutninga av nynorskkommunar gjer for å sikra  nynorsk som eit jamstilt og fullgodt bruksspråk innafor alle delar av det offentlege.  I tillegg til arbeidet med å styrkja samhaldet mellom nynorskkommunane gjennom aktiv satsing på nettkommunikasjon og faglege samlingar, har LNK ei særleg oppgåve med å syta for at nynorsk språk ikkje vert skadelidande som følgje av kommunereforma, seier han.

Kutt i statsstøtta ville gått hardt ut over populære nynorske tilbod til barn og unge som Framtida.no, Magasinett og Pirion – i tillegg til språkkurs og anna nynorskarbeid retta mot dei 124 medlemene i organisasjonen. Av desse er 103 kommunar og fire fylkeskommunar.

Gunhild Berge Stang (V), ordførar i nynorskkommunen Fjaler og vara til Stortinget, er òg glad for at LNK er sikra støtte.

– LNK er eit viktig nettverk for nynorskkommunane, også i andre saker enn språk. Me er mange små kommunar med felles utfordringar. LNK er viktig i kommunereforma der språk blir eit tema, seier ho.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...

Gratis nettseminar: Korleis kan me hindra språkbyte i vidaregåande skule?

Torsdag 23. mars arrangerer Nynorsksenteret eit gratis nettseminar om korleis ein kan hindra at elevar skiftar frå nynorsk til bokmål. Molde vidaregåande har teke nokre...

Inviterer til å tolke Dolly og Johnny på nynorsk eller dialekt

Dolly Parton og Johnny Cash på nynorsk eller dialekt. No blir ein ny gjendiktingskonkurranse kunngjort. Inspirert av suksessen med å be om slike tolkingar av...

Fleirtal for nynorsk i Telemarkskommune

Etter ei rådgivande folkerøysting i Hjartdal går eit fleirtal inn for å behalde nynorsk som hovudmål på offentleg skule i kommunen. Nynorsk fekk 189 stemmer,...