Heim Nyhende Sikrar framleis støtte til LNK

Sikrar framleis støtte til LNK

Frp, Høgre, KrF og Venstre er samde om å løyva 1,2 millionar kroner til Landssamanslutninga av nynorskkommunar i 2016. Det er ein auke på 100.000 frå året før.

 

– Me fire partia meiner LNK har jobba godt over mange år. Det er viktig at nynorsken har ei overbygning i kommunane. LNK speler ei rolle i arbeidet med kommunereforma, for å passa på at nynorsken ikkje blir skadelidande, fortel Helge André Njåstad (Frp), leiar i Kommunalkomiteen.

Han har sjølv vore ordførar i 10 år i ein medlemskommune i LNK, og kjenner godt til arbeidet til organisasjonen.

Bjørn Lødemel (H) er glad for at fleirtalet har klart å vidareføra støtta til LNK.

– Som stortingsrepresentant frå ein nynorskregion er det viktig å sikra nynorsken sin rettmessige plass, og eg er veldig glad for at støtta til LNK er sikra. Det er viktig å sikra nynorsken i den viktige delen me no går inn i med kommunereforma, seier han.

Han får støtte frå Andre Skjelstad frå Venstre, som hadde løyving til LNK inne i partiet sitt alternative statsbudsjett:

– Me er godt nøgde med at me fekk det til gjennom forhandlingar i komiteen, seier han. Skjelstad håpar no at støtta vil ligga som ei fast sum på statsbudsjettet framover.

– Slik slepp ein den usikkerheita som har blitt skapt, påpeikar han.

– Letta og glade

Dagleg leiar i LNK, Vidar Høviskeland, er glad for at statsstøtta er sikra.

– Komiteen understrekar det viktige arbeidet Landssamanslutninga av nynorskkommunar gjer for å sikra  nynorsk som eit jamstilt og fullgodt bruksspråk innafor alle delar av det offentlege.  I tillegg til arbeidet med å styrkja samhaldet mellom nynorskkommunane gjennom aktiv satsing på nettkommunikasjon og faglege samlingar, har LNK ei særleg oppgåve med å syta for at nynorsk språk ikkje vert skadelidande som følgje av kommunereforma, seier han.

Kutt i statsstøtta ville gått hardt ut over populære nynorske tilbod til barn og unge som Framtida.no, Magasinett og Pirion – i tillegg til språkkurs og anna nynorskarbeid retta mot dei 124 medlemene i organisasjonen. Av desse er 103 kommunar og fire fylkeskommunar.

Gunhild Berge Stang (V), ordførar i nynorskkommunen Fjaler og vara til Stortinget, er òg glad for at LNK er sikra støtte.

– LNK er eit viktig nettverk for nynorskkommunane, også i andre saker enn språk. Me er mange små kommunar med felles utfordringar. LNK er viktig i kommunereforma der språk blir eit tema, seier ho.

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...

Rekordtal for nynorskinnhald i Store norske leksikon

I over 100 år var Store norske leksikon (SNL) nesten berre på bokmål. Men etter at SNL og Nynorsk kultursentrum gjekk saman...

Miljøstøtte frå Vestland til Framtida Junior

Framtida Junior vil laga til miljøjournalistkurs for barn og unge fleire stader i Vestland no i haust, og gje ut ei miljøutgåve...