Heim Nyhende Sintef slaktar mastedebatten

Sintef slaktar mastedebatten

Regjeringa vingla og lokalpolitikarane var utydelege. Den inkonsekvente oppførselen til politikarane kan føre til ein strøm av nye konfliktar, skriv Sintef i ein ny rapport.

 – Eg trur ikkje regjeringa skjønte sprengkrafta i Hardanger-saka. Dei vart tatt på senga av mediestormen og torte ikkje stå fast ved energipolitikken sin når saka eksploderte, seier forskingsleiar Audun Ruud ved Sintef Energi til Bergens Tidende.

Han trur at nye prosjekt kan føre med seg så mykje konflikt at det kan true utbygginga av strømnettet.

– Viss vi skal gjennom denne typen kamp kvar gong det skal byggjast ei ny kraftlinje, så får vi ikkje det strømnettet vi treng. Det absurde er at nesten alle er einige i at vi treng denne typen nettutvikling, seier Ruud.

Han meiner politikarane må bli meir robuste ved neste korsveg.

– Vi treng styring. Det kan ikkje vere slik at politikarane skal skifte meining berre det blir pirka litt borti ei sak. Når avgjerda først er tatt, må politikarane tore å stå for det, seier forskingsleiaren.

Sintef Energi er knytt til det nye forskingssenteret Cedren (Center for Environmental Design of Renewable Energy), som driv forsking på miljøvennleg energi. Senteret er eit direkte resultat av klimaforliket. Noregs naturvitskaplege universitet (NTNU) og Norsk institutt for naturforsking (Nina) er også med i Cedren.

Ruud har leidd eit forskarteam som har gått gjennom heile behandlinga av Hardanger-saka frå starten i 2005 til den endelege avgjerda vart tatt 1. mars i år.

Både regjeringa, Stortinget, lokalpolitikarar og media får gjennomgå i rapporten, som blir lagt fram om nokre få dagar. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...