Heim Nyhende Om politisk engasjement

Om politisk engasjement

Synnøve Kvamme skal fortelje om korleis ei mast kan setje fyr på engasjement under Mot til å meina sin valkonferanse i Oslo.

 

Konferansen som går av stabelen 10 og 11. mars i Oslo har fått tittelen “Snakk med oss – då gidde me kanskje stemma”.

Det er kommunane Hjelmeland, Sauda og Time som i samarbeid med Kommunal-og regionaldepartementet gjennomfører pilotprosjektet som er retta mot ungdom under 26 år. 
 
På konferansen kjem blant andre kommunal – og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) for å snakke om korleis kommunane skal klare å få med seg dei unge i politikken. 
 
Det er også sett av tid i programmet til å møte engasjerte ungdommar. Leiar i Granvin ungdomsråd, Synnøve Kvamme, vil til dømes snakke om korleis ei mast kan setje fyr på engasjement.
 
Og Trond – Viggo Torgersen som er leiar av regjeringa sitt uval om unge si makt og deltaking skal gi svar på spørsmålet: Korleis gi dei unge auka makt på den politiske arenaen? 

Målet er å auke det politiske engasjementet blant unge. Ikkje minst arbeider ein mot at fleire unge vil ta del i politisk arbeid, politiske parti og politiske interesseorganisasjonar fram mot lokalvalet til hausten.
 
Dei vidaregåande skulane som dekkjer pilotkommunane har peika ut fem elevar kvar som skal følgje prosjektet og leggje premissar og gi innhald til prosjektet. 
 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...