Heim Nyhende Sjeldan sak

Sjeldan sak

Det er sjeldan bygdelister varer så lenge som 46 år, seier forskar Jakob Aars ved Uni Rokkansenteret.

Aars har tidlegare studert verknadane som bygdelister kan ha ved kommuneval. Dei typiske bygdelistene er etter hans erfaring knytte til einskildsaker eller ei samling frå ei grend i kommunen som mobiliserer. Det hender òg at bygdelister omfattar heile kommunen, og primært har dei då eit standpunkt kor dei markere sin avstand frå politiske parti. Ein sjeldan gong er bygdelista ei avskaling frå tidlegare parti eller utbrytarar frå eit politisk parti.

– Felles for dei fleste bygdelister er at dei har relativt kort levetid, seier Aars. – Mange lever berre éin periode, somme greier å strekkje seg til to periodar før dei legg ned.

Elles er det ikkje så mykje som skil bygdelistene frå ordinære politiske parti, meiner forskaren. Mange lister lagar seg politiske program og dei organiserer seg på same måte som ordinære parti gjer.

– Kan bygdelister bli eit demokratisk problem når veljarane ikkje veit frå periode til periode kva lista står for?

– I utgangspunktet er ikkje bygdelister eit problem for demokratiet. Men sjølvsagt, viss ein går til val på smale einskildsaker og fristiller medlemene sine i alle andre saker, vil det bli vanskeleg for veljarane å stille kandidatane til ansvar. Når det er sagt så er det også mange parti som er opptekne av einskildsaker og einskildpersonar, ikkje berre bygdelistene, seier forskar Jakob Aars.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...