Heim Nyhende Sjeldan sak

Sjeldan sak

Det er sjeldan bygdelister varer så lenge som 46 år, seier forskar Jakob Aars ved Uni Rokkansenteret.

Aars har tidlegare studert verknadane som bygdelister kan ha ved kommuneval. Dei typiske bygdelistene er etter hans erfaring knytte til einskildsaker eller ei samling frå ei grend i kommunen som mobiliserer. Det hender òg at bygdelister omfattar heile kommunen, og primært har dei då eit standpunkt kor dei markere sin avstand frå politiske parti. Ein sjeldan gong er bygdelista ei avskaling frå tidlegare parti eller utbrytarar frå eit politisk parti.

– Felles for dei fleste bygdelister er at dei har relativt kort levetid, seier Aars. – Mange lever berre éin periode, somme greier å strekkje seg til to periodar før dei legg ned.

Elles er det ikkje så mykje som skil bygdelistene frå ordinære politiske parti, meiner forskaren. Mange lister lagar seg politiske program og dei organiserer seg på same måte som ordinære parti gjer.

– Kan bygdelister bli eit demokratisk problem når veljarane ikkje veit frå periode til periode kva lista står for?

– I utgangspunktet er ikkje bygdelister eit problem for demokratiet. Men sjølvsagt, viss ein går til val på smale einskildsaker og fristiller medlemene sine i alle andre saker, vil det bli vanskeleg for veljarane å stille kandidatane til ansvar. Når det er sagt så er det også mange parti som er opptekne av einskildsaker og einskildpersonar, ikkje berre bygdelistene, seier forskar Jakob Aars.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...