Heim Nyhende – Sjøkabel i Hardanger blir dyrt og vanskeleg

– Sjøkabel i Hardanger blir dyrt og vanskeleg

Sjøkabel i Hardanger blir både dyrare og vanskelegare enn først antatt, viser utgreiingane som regjeringa får overlevert tysdag, ifølgje NRK.

Undersøkingane av botnforholda som vart gjort i fjor haust, viser at det er bratt dei stadene der kabelen skal gå ned i fjorden. Det gjer sjølve bygginga av den omstridde kabelen vanskelegare.

Dei nye reknestykka viser dessutan at totalprosjektet blir dyrare enn kostnadskalkylane frå 2006. Årsaka er at desse utrekningane ikkje tok omsyn til kor mykje anlegga i vasskanten kom til å koste, skriv NRK. (©NPK)

NVE vil ha nye kraftmaster langs kysten ved Bergen

(NPK-NTB): Noregs vassdrags og energidirektorat (NVE) vil byggje kraftlinje gjennom fire kommunar mellom Kollsnes og Mongstad langs kysten nord for Bergen.
Størstedelen av den 35 kilometer lange linja skal gå i luftspenn, om lag 15 kilometer av strekket blir lagt i sjøen. Innstillinga frå NVE skal sluttbehandlast av Olje- og energidepartementet, skriv Aftenposten.
Ordførar Jon Askeland (Sp) i Radøy kommune – éin av dei fire kommunane som blir omfatta av planen – seier at det er eit stort lokalt engasjement i saka, og at saka kjem til å bli ein kystvariant av Hardanger-opprøret.
– Dette er langt meir dramatisk enn Hardanger. Inngrepet i naturen vil bli meir synleg fordi kraftmastene skal byggjast i eit flatt og ope kystlandskap, seier Askeland.
Han meiner framlegget frå NVE, dersom det blir ståande, vil gjere det svært vanskeleg for han som Sp-politikar å forsvare regjeringa i lokalvalkampen seinare i år.
Kommunane som blir rørt av planen er Øygarden, Radøy, Austrheim og Lindås. Ordførarane ønskte at heile linja skal leggjast i kabel, slik at ho ikkje vil vere synleg. NVE har valt å satse på ei linje i lufta på ei strekning av 20 kilometer av totalt 35 kilometer.
Naturvernforbundet og NVE sjølv skildrar særleg området Austrheim som eit spesielt sårbart naturområde. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...