Heim Nyhende Språkåret 2013 vil nå alle

Språkåret 2013 vil nå alle

Språkåret 2013, under leiing av Inger Johanne Sæterbakk, satsar friskt og vil nå ut til dei fleste av landets kommunar med eit eller fleire arrangement i løpet neste år, skriv Framtida.no.

SSSaman med med landsfemnande organisasjonar og institusjonar ynskjer Språkåret 2013 å få med alle landets kommunar på å markera bursdagen til Ivar Aasen 5. august. Planen er å gje ut eit språkmagasin til alle husstander, og basisarrangementa blir fordelt på heile landet og på ulike miljø. 

Sæterbakk seier til Framtida.no at dei har seks store basisarrangement under planlegging på ulike stader i landet gjennom heile året der breidda i resten av aktiviteten vil til ein viss grad vere avhengig av kor mykje pengar dei får. Ho understrekar likevel at dei går breitt og offensivt ut no for å få flest muleg med seg, og ho håpar at løyvingane på statsbudsjettet blir av same omfang. For interessa for Språkåret er stor.

Det er Nynorsk kultursentrum, som også driv Ivar Aasentunet, som har fått i oppgåve frå Kulturdepartementet å drive Språkåret 2013. Det er 200-årsjubileet for Ivar Aasen sin fødsel og 100-årsjubileet til Det norske teatret som er bakgrunnen for feiringa av Språkåret i 2013, seier Sæterbakk til Framtida.no.

Les heile intervjuet med Sæterbakk på Framtida.no

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...