Heim Nyhende Språkåret 2013 vil nå alle

Språkåret 2013 vil nå alle

Språkåret 2013, under leiing av Inger Johanne Sæterbakk, satsar friskt og vil nå ut til dei fleste av landets kommunar med eit eller fleire arrangement i løpet neste år, skriv Framtida.no.

SSSaman med med landsfemnande organisasjonar og institusjonar ynskjer Språkåret 2013 å få med alle landets kommunar på å markera bursdagen til Ivar Aasen 5. august. Planen er å gje ut eit språkmagasin til alle husstander, og basisarrangementa blir fordelt på heile landet og på ulike miljø. 

Sæterbakk seier til Framtida.no at dei har seks store basisarrangement under planlegging på ulike stader i landet gjennom heile året der breidda i resten av aktiviteten vil til ein viss grad vere avhengig av kor mykje pengar dei får. Ho understrekar likevel at dei går breitt og offensivt ut no for å få flest muleg med seg, og ho håpar at løyvingane på statsbudsjettet blir av same omfang. For interessa for Språkåret er stor.

Det er Nynorsk kultursentrum, som også driv Ivar Aasentunet, som har fått i oppgåve frå Kulturdepartementet å drive Språkåret 2013. Det er 200-årsjubileet for Ivar Aasen sin fødsel og 100-årsjubileet til Det norske teatret som er bakgrunnen for feiringa av Språkåret i 2013, seier Sæterbakk til Framtida.no.

Les heile intervjuet med Sæterbakk på Framtida.no

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...