Heim Nyhende Sommarsnakk med Ragnfrid Trohaug

Sommarsnakk med Ragnfrid Trohaug

Ragnfrid Trohaug meiner språket er den beste oppfinninga me har.

Namn: Ragnfrid Trohaug

Alder: 36

Yrke: forlagsredaktør, barne- og ungdomslitteratur

Brukar sommaren til? Kvar sommar tenker eg på den svenske nasjonalsangen “du gamla, du fria”, og linja: “Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden,”. Sommartid ferierer vi alltid i Norden, og i år er det ei veke i nydelege Bergen og så ferie i Vesterårlen. Om Lofoten er Bibelens Maria Magdalena, så er Vesterålen Marta som går i bakgrunnen, men som verkeleg dug. Stader som Stø, Bø og Bleik i Vesterålen, må ein få med seg minst ein gong i livet.

Kva er ditt forhold til språk? Språket er den beste oppfinninga vi har, og at vi har så mange språk er flott. Eg har alltid sjonglert mellom språk, er reellt jamstelt når det gjeld bokmål og nynorsk og har av eigen fri vilje nytta båe målformer frå ungdomstida av. Eg gjekk vidaregåande i Wales, så engelsk er heimsleg og trygt; knallgode lærarar hadde vi også, så av den grunn kan eg framleis snakke flytande tysk, utan å ha budd i Tyskland, og fekk hug til å lære spansk i tillegg. Det er ei gåve å kunne fleire språk, og engelsk er ikkje einaste språket ein bør lære seg.

Kva meiner du er den største utfordringa til nynorsken framover? Den største utfordringa er å få nynorskbrukarane til å halde på nynorsken. Vi har snakka mykje om sidemål, men utan hovudmål har vi inkje sidemål. Så nynorskbrukarane må lese og skrive nynorsk for at språket skal overleve. I dag har dialektskriving tatt over den rolla nynorsken var meint å ha, nemleg som det demokratiske folkespråket. Tal dialekt, skriv nynorsk, er blitt til: tal dialekt, skriv dialekt, og skal du skrive noko anna, så skriv bokmål.

Kva må til for å styrke nynorsk barne – og ungdomslitteratur? Formidlarar, foreldre, lærarar, må slutte å seie “det finst så lite litteratur på nynorsk”. Det finst færre titlar enn på bokmål, ja. Men ofte har folk ikkje fått med seg alt som er kome ut dei siste åra, variasjonen i titteltypar er større enn før. Så må vi ha betre lettlesbøker, det er alle einige om, så der må det pengar til. For å bli stø i eige mål, må ein få lese lettlesbøker på eige mål. I tillegg er det viktig å ha ein stor andel omsett litteratur. Vi verken kan eller skal produsere alle titlane sjølv. Med desse tinga på plass, ser det lyst ut for nynorsk barne- og ungdomslitteratur. Vi har jo knallgode og prisvinnande forfattarar i stallen vår.

Meir sommarsnakk finn du her!

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...