Heim Nyhende Skal kartlegge utdanning

Skal kartlegge utdanning

Noreg har meir enn ein halv million innvandrarar, men utdanningsnivået hjå 4 av 10 desse er ukjend. No skal dette kartleggast.

I løpet av oktober skal 218 000 innvandrarar over heile landet få tilsendt ei spørjeundersøking. Denne skal i første rekkje avdekke kva utdanning denne gruppa har fullført før dei kom til Noreg. Fullført utdanning i Noreg har ein god oversikt over.

Fleire studium har vist at mange innvandrarar er overkvalifiserte til det arbeidet dei har her. 4 prosent av befolkninga er overkvalifiserte for jobben sin, viser tal frå SSB som vart lagt fram i sommar. Hjå innvandrarar frå Asia og Afrika er dette talet på 15 prosent, og også frå EU og Nord-Amerika er det fleire overkvalifiserte, fortel Ledernett.no.

Denne nye kartlegging vil vere med og synleggjere om situasjonen er slik og kan vere eit grunnlag for å iverksetje betre tiltak for inkludering, melder SSB.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...