Heim Nyhende Om geitemjølk, samhandlingsreform og fleirbrukshall

Om geitemjølk, samhandlingsreform og fleirbrukshall

Ho har jobba for å behalde både offentlege og private arbeidsplassar i Ørsta kommune. Ordførar Gudny Fagerhol (62) seier nå takk for seg etter 32 år i lokalpolitikken.

– Vi har bedrifter vi er stolte av; vi har Vik Ørsta, vi har møbelprodusentar og vi er den tredje største landbrukskommunen i Møre og Romsdal. Vi har også den største landbrukstilknytte næringa i fylket, med Ørsta-meieriet. Det er berre her på dette meieriet at Tine lagar Snøfrisk av geitemjølk, fortel ein stolt avtroppande ordførar til LNK-avisa.

– Når det gjeld geitemjølkproduksjonen, så er vi inne i ein viktig fase nå, der vi byggjer opp ny buskap. I fjor auka produksjonen av Snøfrisk, så nå må vi fylle opp med ny, frisk geitemjølk for å tilfredsstille marknaden, held ho fram.

To politiske saker som lenge har vore eit tema i Ørsta, er fleirbrukshall og samhandlingsreforma.

– Vi ønskjer å byggje ein fleirbrukshall i Ørsta, men det som det skortar på, er finansieringa. Dette er ei utfordring politikarane må ta alvorleg i neste periode, meiner Fagerhol.

Ho peikar på at den statlege samhandlingsreforma som skal på plass frå neste år av, er ei utfordring også for Ørsta kommune.

– Dette blir ei utfordring for mange kommunar. Vi er ein stor landkommune med spreidde tenester. Vi har mellom anna institusjonar tre stader. Vi skal likevel klare det meste, viss vi berre får nok overføringar. Dette er litt uklart i dag, seier Ørsta-ordføraren.

Ho blei i 2007 den første kvinnelege ordføraren i Ørsta. Nå seier ho takk for seg etter 32 år i lokalpolitikken. Ho har også vore 20 år i fylkestinget. Før ho blei ordførar, sat ho åtte år som varaordførar. Det var ikkje berre-berre å bli den første kvinnelege ordføraren.

– Eg trur ikkje Ørsta kommune var heilt klar for ein kvinneleg ordførar då eg blei ordførar. Eg fekk god støtte av dei tilsette på rådhuset, men det verka som om dei politiske motstandarane mine stilte større krav til meg som ordførar enn kva dei ville ha gjort om det var ein mannleg ordførar, seier Fagerhol.

– Denne barrieren heva eg meg etter kvart over, og spesielt det siste året har eg hatt god dialog både med politiske motstandarar og partikollegaer. Eg har hatt fire rike år, men også nokre triste år på grunn av ulukkene som har vore, oppsummerer Fagerhol.

Intervjuet er gjort for LNK-avisa i august 2011.

 

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...