Heim Nyhende Skipar mållag i LO

Skipar mållag i LO

– Målrørsla og fagrørsla har mykje til felles, meiner mållagsleiar Magne Aasbrenn, som får støtte av LO-leiar Gerd Kristiansen.
LO-leiar Gerd Kristiansen opnar armane for meir nynorsk i LO-administrasjonen og ønskjer gode råd og innspel frå Noregs Mållag.

– Eg er òg medlem, sjølv om eg ikkje snakkar nynorsk, seier Kristiansen.

Ho vart verva inn i målrørsla av supervervaren Oddny Miljeteig, som slo fast at ein LO-leiar ikkje kunne la vere å vere med i Noregs Mållag.

Kva skal laget heite?

Både LO og Noregs mållag har gjort vedtak på at dei ynskjer å samarbeida. Onsdag 10. november var det endeleg duka for offisiell skiping av det nye mållaget i LO sine lokale ved Youngstorget i Oslo.

LO-leiar Gerd Kristiansen slo fast at målsaka er viktig i fagrørsla, sjølv om det ikkje kampsaka deira.

– Me har ikkje alltid gått i front, men det betyr ikkje at det ikkje er viktig for oss. Historisk sett har me mange fellesinteresser med dykk, sa Kristiansen til dei frammøtte.  

I 2013 var første gong LO gjorde eit vedtak om nynorsk. Kongressen slo då fast at organisasjonen vil arbeida for likestilling mellom nynorsk og bokmål i arbeidslivet og samfunnet elles.

I det legg Kristiansen mellom anna at alle LO sine tilsette står fritt til å velja eiga målform.

Ho meiner det er viktig med haldningsskapande arbeid, slik at jamstelling mellom språka er like sjølvsagt for alle tilsette. LO-leiaren håpar difor at mållaget kan hjelpa LO med innspel om korleis skapa meir engasjement og styrka målsaka.

På skipingsmøtet valde dei frammøtte mellombels styre og namn. LO-sekretær og pådrivar for det nye laget, Are Tomasgard, er leiar i det som no heiter Mållaget i LO-administrasjonen. Saman med skrivar Øyvind Rongevær skal han førebu og halda det første årsmøtet innan  utgangen av februar 2017. Då vil namn vere eit naturleg tema.

– Det spørs om me skal ha medlemstilfanget her i administrasjonen, eller om medlemmane i forbunda kan bli med, seier Rongevær, som er utreiingsleiar i LO.

Han kan avsløra at fleire allereie har lurt på om dei kan få bli med.

– Mykje til felles

Mållagsleiar Magne Aasbrenn meiner fagrørsla og målrørsla har mykje til felles.

– Det gjeld både strukturen, frivilligheita og at det handlar om kva ein har rett på, understrekar han.

Mållagsleiaren håpar at LO vil følgja opp med ei arbeidsgruppe, som kan sjå på korleis betra nynorsken sine kår i organisasjonen, som har 200 tilsette og nesten 920.000 medlemmer fordelt på 25 ulike forbund.

– Språk er makt og med LO på laget føler eg at me får makt bak språket, avslutta Aasbrenn.

Han meiner ein god plass å starta er med ei ordliste, der dei tilsette kan lese seg til kva orda dei brukar er på nynorsk.

For Haakon Aase, som har lang fartstid i fagrørsla og sit som 1. vara i styret i Noregs Mållag, er draumen å få tariffavtalar eller sjølve hovudavtalen på nynorsk.

Den ferske leiaren i Mållaget i LO-administrasjonen er einig i at ordlista er ein naturleg stad å starte.

– Me må ta små stødige skritt, seier Tomasgard og understrekar at denne skipinga er eit viktig skritt på vegen.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...