Heim Nyhende Skipar mållag i LO

Skipar mållag i LO

– Målrørsla og fagrørsla har mykje til felles, meiner mållagsleiar Magne Aasbrenn, som får støtte av LO-leiar Gerd Kristiansen.
LO-leiar Gerd Kristiansen opnar armane for meir nynorsk i LO-administrasjonen og ønskjer gode råd og innspel frå Noregs Mållag.

– Eg er òg medlem, sjølv om eg ikkje snakkar nynorsk, seier Kristiansen.

Ho vart verva inn i målrørsla av supervervaren Oddny Miljeteig, som slo fast at ein LO-leiar ikkje kunne la vere å vere med i Noregs Mållag.

Kva skal laget heite?

Både LO og Noregs mållag har gjort vedtak på at dei ynskjer å samarbeida. Onsdag 10. november var det endeleg duka for offisiell skiping av det nye mållaget i LO sine lokale ved Youngstorget i Oslo.

LO-leiar Gerd Kristiansen slo fast at målsaka er viktig i fagrørsla, sjølv om det ikkje kampsaka deira.

– Me har ikkje alltid gått i front, men det betyr ikkje at det ikkje er viktig for oss. Historisk sett har me mange fellesinteresser med dykk, sa Kristiansen til dei frammøtte.  

I 2013 var første gong LO gjorde eit vedtak om nynorsk. Kongressen slo då fast at organisasjonen vil arbeida for likestilling mellom nynorsk og bokmål i arbeidslivet og samfunnet elles.

I det legg Kristiansen mellom anna at alle LO sine tilsette står fritt til å velja eiga målform.

Ho meiner det er viktig med haldningsskapande arbeid, slik at jamstelling mellom språka er like sjølvsagt for alle tilsette. LO-leiaren håpar difor at mållaget kan hjelpa LO med innspel om korleis skapa meir engasjement og styrka målsaka.

På skipingsmøtet valde dei frammøtte mellombels styre og namn. LO-sekretær og pådrivar for det nye laget, Are Tomasgard, er leiar i det som no heiter Mållaget i LO-administrasjonen. Saman med skrivar Øyvind Rongevær skal han førebu og halda det første årsmøtet innan  utgangen av februar 2017. Då vil namn vere eit naturleg tema.

– Det spørs om me skal ha medlemstilfanget her i administrasjonen, eller om medlemmane i forbunda kan bli med, seier Rongevær, som er utreiingsleiar i LO.

Han kan avsløra at fleire allereie har lurt på om dei kan få bli med.

– Mykje til felles

Mållagsleiar Magne Aasbrenn meiner fagrørsla og målrørsla har mykje til felles.

– Det gjeld både strukturen, frivilligheita og at det handlar om kva ein har rett på, understrekar han.

Mållagsleiaren håpar at LO vil følgja opp med ei arbeidsgruppe, som kan sjå på korleis betra nynorsken sine kår i organisasjonen, som har 200 tilsette og nesten 920.000 medlemmer fordelt på 25 ulike forbund.

– Språk er makt og med LO på laget føler eg at me får makt bak språket, avslutta Aasbrenn.

Han meiner ein god plass å starta er med ei ordliste, der dei tilsette kan lese seg til kva orda dei brukar er på nynorsk.

For Haakon Aase, som har lang fartstid i fagrørsla og sit som 1. vara i styret i Noregs Mållag, er draumen å få tariffavtalar eller sjølve hovudavtalen på nynorsk.

Den ferske leiaren i Mållaget i LO-administrasjonen er einig i at ordlista er ein naturleg stad å starte.

– Me må ta små stødige skritt, seier Tomasgard og understrekar at denne skipinga er eit viktig skritt på vegen.

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Gratis boktips til nettsidene til bibliotek og skular

No kan du få siste bokmeldingar, bokomtalar og forfattarintervju frå Lesedigg.no direkte inn på nettsidene til biblioteket eller skulen din. I juni opna den nye...

125 årsjubileum for Tarjei Vesaas : – Kanskje den fremste litteraturen som er skriven i dette landet

Som tenåring gjekk Tore Renberg til lokalavisa for å kjøpe eit portrett av forfattaridolet sitt, medan kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen framleis sit med...

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...