Heim Nyhende Skulda sosiale medium for dårleg språk

Skulda sosiale medium for dårleg språk

Danskane blir stadig dårlegare i rettskriving, og det danske språkrådet trur sosiale medium har skulda.

 

 

Ei undersøking det danske språkrådet har gjort viser at danskane er monaleg dårlegare til å stave no enn for 30 år sidan, melder NRK i dag. Direktør Sabine Kirchmeier-Andersen i Dansk Sprognævn seier til Danmarks radio at vi forventar at folk i dag skal kunne handtere ulike kommunikasjonstypar og medium. Samstundes ser ein at desse verktøya legg avgrensingar på oss fordi vi berre har eit gitt tal teikn å bruke og tastatur utforma på spesielle måtar. Kirchmeier-Andersen peiker også på Facebook som eit medium kor det ikkje er forventa at ein skal skrive korrekt.

Professor Kjell Lars Berge i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo er ifølgje NRK ikkje så samd med det danske språkrådet. Han meiner dette seier meir om det danske språket enn om bruken av sosiale medium, og meiner danskane heller bør sjå på det verkelege opphavet til problemet, nemleg den store kløfta mellom dansk skriftspråk og talespråk.

– Denne avstanden har blitt så stor at det er vanskeleg for folk å vite korleis orda blir stava. Og her har det skjedd dramatiske ting på to-tre generasjonar. Det var myje enklare å forstå ein danske på 1950-tallet, seier Kjell Lars Berge.

Les heile saken på nrk.no

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...