Heim Nyhende Sommarkviss: Språkåret

Sommarkviss: Språkåret

Kvar veke i sommar serverer vi ein ny kviss. I dag er det Språkåret 2013 som har laga kvissen. Lukke til!

1. I kva kommune er Ivar Aasen fødd?
2. Kven finansierte dei første stipenda Ivar Aasen mottok til arbeidet med det norske folkemålet?
3. Kva språk har status som nasjonale minoritetsspråk i Noreg?
4. Kva kommune var den første som fekk sør-samisk som forvaltningsspråk på linje med norsk?
5. Kor ligg Sametinget?
6. Kva heiter sametingspresidenten?
7. Kvar i USA finn vi eit minnesmerke over Ivar Aasen?
8. Når vart dette minnesmerket avduka?
9. Kor og når spelte Det Norske Teatret si første framsyning?
10. Kva heitte den første styreformannen på Det Norske Teatret?
11. Kven er teatersjef på Det Norske Teatret i jubileumsåret?
12. Kva heiter det norske teiknspråkteatret?
13. Når var det europeiske språkåret?

Greier du alle? Her finn du svara!

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...