Heim Nyhende Slår eit slag for svensk og dansk

Slår eit slag for svensk og dansk


Norsk ungdom forstår ikkje svensk og dansk godt nok. Det vil Foreningen Norden gjere noko med.

– Dagens ungdom forstår andre skandinaviske språk dårlegare enn tidlegare generasjonar. Via kampanjen Bruk skandinavisk ønskjer vi å setje fokus på språkfellesskapen mellom dei nordiske landa, seier prosjektleiar Heidi Lønne Grønseth.

Ho understreker at dette ikkje er noka kampanje mot engelsk, men meir ei formidling av kor viktig det er å forstå kvarandre i dei nordiske landa.

– Det er viktig med engelsk også. Men vi trur også at forståinga av eitt skandinvisk språk styrkar forståinga av andre språk. Og at dette igjen vil vere med og gje dei unge ei kjensle av ein felles nordisk identitet.

I dag starta dei derfor to forfattarturnear på Austlandet og Sør-Vestlandet. Den danske forfattaren Sissel Bergfjord og hennar svenske kollega Catharina Ingelman-Sundberg skal reise rundt til 10. klassingar og i vidaregåande skular i ei veke. Det er og ei målsetjing om å gjere tilsvarande ting i resten av landet, men der ligg ikkje konkrete planar føre enno, seier Grønseth.

Skulane får i tillegg tilbod om eit eige undervisningsopplegg om nordisk i norskundervisninga som dei kan nytte seg av.

– Nordisk er allereie ein del av læraplanane i norsk, så her får skulane eit opplegg dei enkelt kan passe inn i undervisninga.

For ungdommane som ikkje får forfattarbesøk i denne omgang, er det og andre aktivitetar som kan vere av interesse, fortel prosjektleiaren.

– Vi har og konkurransar i kortfilm og ein skrivekonkurranse gåande, som alle ungdomar kan delta på.

Som avslutning på kampanjen vil Foreningen Norden dele ut ein språkpris i desember. Prisen vil gå til ekneltpersonar eller organisasjonar som har gjort ein særskild innsats for den skandinaviske språkspreiinga dette året.

Noko av målet med kampanjen er å få ungdom til å sjå verdien av den språklege fellesskapen, og der har norske ungdommar kanskje eit fortrinn, peiker Grønseth på.

– Vi i Noreg er heldige, for vi forstår nabospråka våre best, og derfor er det berre litt øving som skal til for å styrke den skandinaviske språkforståinga.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...