Heim Nyhende Små kommunar har meir effektivt barnevern

Små kommunar har meir effektivt barnevern

Barnevernet i små kommunar fangar opp fleire barn og hjelper fleire enn det store kommunar klarer. Samstundes aukar talet på småbarn i barnevernet.

 

Det er selskapet Deloitte som på oppdrag frå Kommunesektorens organisasjon KS har undersøkt barnevernet i små kommunar, skriv Nationen.

Resultata viser at talet på barn som får hjelp frå barnevernet, auka kraftig i tiårsperioden frå 2001 til 2011. I små kommunar (under 5.000 innbyggjarar) auka talet med 56 prosent, medan auken i dei store kommunane var på 53 prosent.

Undersøkinga viser også at barnevernet er mest styrkt i dei små kommunane, som har fått 61 prosent fleire årsverk. Dei store kommunane har hatt ein auke i talet på årsverk på 47 prosent.

– Litt meir nyansert bilete
– Vi høyrer ofte om små kommunar som ikkje fangar opp tilfelle. Undersøkinga viser at dette biletet bør nyanserast litt, seier Anne Jensen, rådgjevar i helse- og velferdsavdelinga i KS.

Rapporten konkluderer med at småkommunane undersøkjer fleire barn, set inn tiltak mot fleire og brukar større ressursar på saksbehandling per barn. Dei brukar også meir pengar på tiltak i heimen enn større kommunar.

Over halvparten av dei 232 små kommunane som var med i undersøkinga, har oppretta interkommunale barnevernssamarbeid, og fleire kommunar planlegg dette.

Fleire småbarn får hjelp
I ein analyse frå Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) heiter det at talet på barn under seks år som fekk hjelp av barnevernet i perioden 2008 til 2011, har auka med heile 26 prosent. Til samanlikning var auken frå 1995 til 2008 på 22 prosent.

NOVA-forskar Kirsti Valset seier til Dagsavisen at ho meiner at auken, i tillegg til meir ressursar hjå barnevernet, også kan kome av at terskelen for å kontakte barnevernet har vorte lågare. (NPK)

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...