Heim Nyhende – Sogn og Fjordane kan få 200 nye vasskraftverk

– Sogn og Fjordane kan få 200 nye vasskraftverk

Dei neste åra kan det bli bygd ut opp mot 200 nye små vasskraftverk i fylket, ifølgje professor.

 

Årsaka er den store kraftutbygginga Noreg har forplikta seg til overfor EU til å auke energiproduksjonen med om lag 15 prosent innan år 2020, fortel NRK.no. Om fem år er nemleg målet at 20 prosent av energiforsyninga til unionen skal kome frå fornybar energi.

For å greie dette må Noreg byggje fleire kraftverk. Og ingen får fleire enn Sogn og Fjordane, der ein femtedel av alle nye vasskraftverk kjem til å bli bygd, ifølgje NRK.no.

– Det som er litt spesielt no er at veldig mange av anlegga er små, det er småkraftverk. Vi kan nærme oss eit par hundre småkraftverk i Sogn og Fjordane, seier professor Erling Holden. Han leier eit forskingsprosjekt om fornybar energi og samfunnsverknader som startar opp ved Høgskulen i Sogn og Fjordane til hausten.

Professoren seier til NRK.no at han trur det kan kome reaksjonar når folk skjønar kor omfattande og intensiv kraftutbygginga kan kome til å bli dei komande åra. – Om vi vil det, om folk vil det, står att å sjå, seier Holden til NRK.no. (©NPK)

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...