Heim Nyhende – Sogn og Fjordane kan få 200 nye vasskraftverk

– Sogn og Fjordane kan få 200 nye vasskraftverk

Dei neste åra kan det bli bygd ut opp mot 200 nye små vasskraftverk i fylket, ifølgje professor.

 

Årsaka er den store kraftutbygginga Noreg har forplikta seg til overfor EU til å auke energiproduksjonen med om lag 15 prosent innan år 2020, fortel NRK.no. Om fem år er nemleg målet at 20 prosent av energiforsyninga til unionen skal kome frå fornybar energi.

For å greie dette må Noreg byggje fleire kraftverk. Og ingen får fleire enn Sogn og Fjordane, der ein femtedel av alle nye vasskraftverk kjem til å bli bygd, ifølgje NRK.no.

– Det som er litt spesielt no er at veldig mange av anlegga er små, det er småkraftverk. Vi kan nærme oss eit par hundre småkraftverk i Sogn og Fjordane, seier professor Erling Holden. Han leier eit forskingsprosjekt om fornybar energi og samfunnsverknader som startar opp ved Høgskulen i Sogn og Fjordane til hausten.

Professoren seier til NRK.no at han trur det kan kome reaksjonar når folk skjønar kor omfattande og intensiv kraftutbygginga kan kome til å bli dei komande åra. – Om vi vil det, om folk vil det, står att å sjå, seier Holden til NRK.no. (©NPK)

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...