Heim Nyhende Sogn og Fjordane sa ja til høgskulefusjon

Sogn og Fjordane sa ja til høgskulefusjon

Styret ved Høgskulen i Sogn og Fjordane sa med knappast mogleg fleirtal – seks mot fem stemmer – ja til å bli med i den nye Høgskulen på Vestlandet.

 

Mens styra ved Høgskulen i Bergen og Høgskulen Stord/Haugesund tidlegare på dagen torsdag applauderte for sine fusjonsvedtak, vart styremedlem Jan Olav Fretland tunga på vektskåla i Sogn og Fjordane. Han la ikkje skjul på at det var vanskeleg å få vippemakta.

– Det er ikkje så lett å vere Fretland. Eg hallar mot eit ja. Eg ser det som nesten organisatorisk umogleg å vere med å vippe denne fusjonen, sa Fretland før den siste pausen, ifølgje universitetsavisa På Høyden.

Styreleiar Trond Ueland samanfatta saka som vanskeleg.

– Eg er ikkje innstilt på noko feiring. Men det er no det startar, og det er heilt avgjerande at vi står samla framover, sa han.

LES OGSÅ: Det språkpolitiske ansvaret til høgskulen

Vil bli universitet
No skal innhaldet og utforminga den nye skulen skapast på grunnlag av fusjonsavtalen. Det skal gjerast gjennom arbeid i samarbeidsutval og nemnder under den overordna leiinga til eit interimsstyre. Det er klart at dei alt eksisterande lærestadene vert oppretthaldne, og at ein skal skapa felles studieløp og fag for studentane.

I avtalen er det også lagt vekt på å utvikla eit godt studentmiljø og god studentvelferd. Nynorsk skal vera administrasjonsspråket og hovudadministrasjonen vert i Bergen med lokale leiingar på kvar lærestad.

– Målet med ein fusjon er at me kan få til ting saman som me ikkje greier kvar for oss. Ein ny høgskule kan i større grad ta eit heilskapleg regionalt ansvar, og få større tyngde og gjennomslagskraft, seier rektor ved Høgskolen i Bergen, Ole-Gunnar Søgnen til nettstaden til HiB.

Eit mål lengre fram i tid for den nye høgskulen er å bli eit universitet for Vestlandet.

Sagaen om høgskulesamanslåinga kan nesten måla seg med kommunesamanslåinga. Her får du litt bakgrunn:

Vestlandshøgskulen blir nynorsk

Lenge var det planen at HiSF skulle gå saman med Høgskulen i Volda. Slik gjekk det ikkje.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...