Heim Nyhende Sogn og Fjordane sa ja til høgskulefusjon

Sogn og Fjordane sa ja til høgskulefusjon

Styret ved Høgskulen i Sogn og Fjordane sa med knappast mogleg fleirtal – seks mot fem stemmer – ja til å bli med i den nye Høgskulen på Vestlandet.

 

Mens styra ved Høgskulen i Bergen og Høgskulen Stord/Haugesund tidlegare på dagen torsdag applauderte for sine fusjonsvedtak, vart styremedlem Jan Olav Fretland tunga på vektskåla i Sogn og Fjordane. Han la ikkje skjul på at det var vanskeleg å få vippemakta.

– Det er ikkje så lett å vere Fretland. Eg hallar mot eit ja. Eg ser det som nesten organisatorisk umogleg å vere med å vippe denne fusjonen, sa Fretland før den siste pausen, ifølgje universitetsavisa På Høyden.

Styreleiar Trond Ueland samanfatta saka som vanskeleg.

– Eg er ikkje innstilt på noko feiring. Men det er no det startar, og det er heilt avgjerande at vi står samla framover, sa han.

LES OGSÅ: Det språkpolitiske ansvaret til høgskulen

Vil bli universitet
No skal innhaldet og utforminga den nye skulen skapast på grunnlag av fusjonsavtalen. Det skal gjerast gjennom arbeid i samarbeidsutval og nemnder under den overordna leiinga til eit interimsstyre. Det er klart at dei alt eksisterande lærestadene vert oppretthaldne, og at ein skal skapa felles studieløp og fag for studentane.

I avtalen er det også lagt vekt på å utvikla eit godt studentmiljø og god studentvelferd. Nynorsk skal vera administrasjonsspråket og hovudadministrasjonen vert i Bergen med lokale leiingar på kvar lærestad.

– Målet med ein fusjon er at me kan få til ting saman som me ikkje greier kvar for oss. Ein ny høgskule kan i større grad ta eit heilskapleg regionalt ansvar, og få større tyngde og gjennomslagskraft, seier rektor ved Høgskolen i Bergen, Ole-Gunnar Søgnen til nettstaden til HiB.

Eit mål lengre fram i tid for den nye høgskulen er å bli eit universitet for Vestlandet.

Sagaen om høgskulesamanslåinga kan nesten måla seg med kommunesamanslåinga. Her får du litt bakgrunn:

Vestlandshøgskulen blir nynorsk

Lenge var det planen at HiSF skulle gå saman med Høgskulen i Volda. Slik gjekk det ikkje.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...