Heim Nyhende Stortinget vil desentralisere Kulturrådet

Stortinget vil desentralisere Kulturrådet

Stortingsfleirtalet vil spreie Kulturrådet meir enn det rådet sjølv har foreslått.

 

Eit fleirtal med Arbeidarpartiet, Høgre og Framstegspartiet i spissen vil gi distrikta meir makt over pengebruken, skriv Klassekampen.

Kulturrådet har sjølv i eit notat til Kulturdepartementet tilrådd at det blir oppretta eit nytt regionkontor for kreative næringar enten i Bergen eller Stavanger. Da får i så fall 6– 12 av dei rundt 120 tilsette i Oslo tilbod om å flytte vestover.

– Eg synest det er ein tynn rapport Kulturrådet kjem med, og som kulturministeren umogleg kan vere fornøgd med. Det Kulturrådet leverer, er meir ei forklaring på kva rådet gjer, enn ein moglegheitsstudie for regionalisering, seier Hege Liadal (Ap), som ønskjer seg ei større utgreiing om dette.

– Behov for gjennomgang

Med Ap på laget er det fleirtal i Stortinget for å gjere større endringar i organiseringa av Kulturrådet, slik regjeringspartia H og Frp gav signal om at dei ønskte, alt i regjeringsplattforma. Det synest kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) er interessant.

– Det er interessant at det er ønskeleg med meir utflytting, men det er behov for å gå grundig gjennom dei enkelte forslaga før det blir konkludert, seier Helleland i ein e-post til Klassekampen.

Ho synest òg forslaget om å etablere ei avdeling for kreativ næring utanfor Oslo er interessant, men strekar under at det må vere rom for andre forslag.

Framlegg til hausten

Helleland reknar med å leggje fram eit eige forslag for Stortinget i samband med statsbudsjettet til hausten.

Kulturrådet forvaltar nærare 1,2 milliardar kroner til kunst- og kulturprosjekt over heile landet. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...