Heim Nyhende Solfrid Borge til Diktarvegen

Solfrid Borge til Diktarvegen

Det er sett ned ei eiga prosjektgruppe for Diktarvegen. Gruppa vert leia av Solfrid Borge som er ordførar i Ullensvang herad og styremedlem i Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK).

Med seg i gruppa har ho Nils Moldøen som er leiar i Ryfylke IKS, Bjørn Andresen som er prosjektleiar i Nasjonal Turistveg, Randi Bårtvedt som er direktør ved Norsk Vasskraft – og Industristadmuseum, Helene Barkved som er koordinator ved Marine Harvest, Sigurd Kvikne som er direktør ved Kviknes Hotel og Margrete Reisæter som er styreleiar i Jakob Sande – selskapet.

Gruppa vart konstituert under diktarvegkonferansen i Balestrand torsdag og fredag denne veka.

Fjordvegen er samferdsleåra som går frå Jæren gjennom Ryfylke, Hardanger, Sogn og Fjordane og til Sunnfjord. IS Fjordvegen og prosjektet Diktarvegen ynskjer å etablera Fjordvegen som ein spennande møteplass der ulike grupper kan møtast ”på tvers” for å setja fokus på utvikling av kommunikasjonar, kultur, nærings- og reiseliv. Regionane langs Fjordvegen har felles tradisjonar og utfordringar som betre kan utviklast gjennom å løfta i lag.

Ryggrada i Diktarvegprosjektet er forfattarane Jakob Sande, Per Sivle, Olav H. Hauge, Rasmus Løland og Arne Garborg som alle vart fødde og/eller budde nær der vegen går i dag. Målet er bruka denne grunnmuren til å samla det breie kulturutrykket regionane har utvikla gjennom generasjonar.

Diktarvegen er eit pilotprosjekt og det første i sitt slag i Noreg. Det var i Ulvik i april 2009 arbeidet med å etablera eit felles litteratur- og kulturnettverk med Fjordvegen som bindeledd starta.

Aktuelle samarbeidspartar for vidareføringa er dei nasjonale forfattarorganisasjonane, reisemålsselskap / Fjord Norge, Nasjonale turistvegar, kommunane, fylkeskommunane og regionråda langs RV 13, Innovasjon Noreg og næringslivet.

Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK), Nasjonalt Garborgsenter, Rasmus Løland-markeringa 2007-2011, Olav H. Hauge-stiftinga, Sivle-laget og Jakob Sande-stiftinga står bak styringsgruppa.

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Jan Olav Fretland er kurshaldar for komande kurshaldarar i kurset På sakslista. Foto: Samlaget og montasje

Kurs: Vil du bidra til å gjera kommunane betre på klarspråk og nynorsk?

Velkommen til kurs! Me skal bruka to dagar på å gå gjennom viktige reglar og råd for den som skal kursa offentleg tilsette. Hovudmålet med...

Lanserer ny og betre nettside for nynorske bøker

Nettsida nynorskbok.no er blitt oppgradert slik at det skal verte enklare å få oversikt over gode bøker på nynorsk. Nynorskbok.no er eit tilbod frå...

Nynorsk kultursentrum med på stjernelag i forsking 

Nynorsk kultursentrum er med i eitt av 82 prosjekt som får støtte frå ordninga for banebrytande forsking i  Noregs forskingsråd. Ibsen og Bjørnson opna den...

Ottar Grepstad med ny bok om bøker

Forfattar Ottar Grepstad kjem med boka Bokhistorier om bok- og forlagshistorie. – Bokhistorier er eit essayistisk og leksikalsk overflodshorn om bøker, forlag og forfattarar i...