Heim Nyhende Solfrid Borge til Diktarvegen

Solfrid Borge til Diktarvegen

Det er sett ned ei eiga prosjektgruppe for Diktarvegen. Gruppa vert leia av Solfrid Borge som er ordførar i Ullensvang herad og styremedlem i Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK).

Med seg i gruppa har ho Nils Moldøen som er leiar i Ryfylke IKS, Bjørn Andresen som er prosjektleiar i Nasjonal Turistveg, Randi Bårtvedt som er direktør ved Norsk Vasskraft – og Industristadmuseum, Helene Barkved som er koordinator ved Marine Harvest, Sigurd Kvikne som er direktør ved Kviknes Hotel og Margrete Reisæter som er styreleiar i Jakob Sande – selskapet.

Gruppa vart konstituert under diktarvegkonferansen i Balestrand torsdag og fredag denne veka.

Fjordvegen er samferdsleåra som går frå Jæren gjennom Ryfylke, Hardanger, Sogn og Fjordane og til Sunnfjord. IS Fjordvegen og prosjektet Diktarvegen ynskjer å etablera Fjordvegen som ein spennande møteplass der ulike grupper kan møtast ”på tvers” for å setja fokus på utvikling av kommunikasjonar, kultur, nærings- og reiseliv. Regionane langs Fjordvegen har felles tradisjonar og utfordringar som betre kan utviklast gjennom å løfta i lag.

Ryggrada i Diktarvegprosjektet er forfattarane Jakob Sande, Per Sivle, Olav H. Hauge, Rasmus Løland og Arne Garborg som alle vart fødde og/eller budde nær der vegen går i dag. Målet er bruka denne grunnmuren til å samla det breie kulturutrykket regionane har utvikla gjennom generasjonar.

Diktarvegen er eit pilotprosjekt og det første i sitt slag i Noreg. Det var i Ulvik i april 2009 arbeidet med å etablera eit felles litteratur- og kulturnettverk med Fjordvegen som bindeledd starta.

Aktuelle samarbeidspartar for vidareføringa er dei nasjonale forfattarorganisasjonane, reisemålsselskap / Fjord Norge, Nasjonale turistvegar, kommunane, fylkeskommunane og regionråda langs RV 13, Innovasjon Noreg og næringslivet.

Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK), Nasjonalt Garborgsenter, Rasmus Løland-markeringa 2007-2011, Olav H. Hauge-stiftinga, Sivle-laget og Jakob Sande-stiftinga står bak styringsgruppa.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...